Wednesday, May 16, 2007

S.C. AMURCO S.R.L. Bacau

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI


AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU
Bd.Ionita Sandu Sturdza nr.78, cod 600269 BacăuAUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. 9 din 02.05.2007Titularul autorizatiei: S.C. AMURCO S.R.L. Bacau
Locatia activitatii: str.Chimiei nr.1, municipiul BACAU, jud. Bacau

Categoria de activitate, pentru activitatea principala, conform anexei 1 a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.152/2005, aprobata prin Legea nr.84/2006:
· 4.3. – instalatii chimice pentru producerea ingrasamintelor chimice pe baza de azot - uree;
Codul CAEN : 2415 – Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase;
Codul NOSE-P : 105.09.
Codul SNAP : 0404
Conform OUG 152/2005, anexa 5, aprobata prin Legea 84/2006, instalatia de fabricare uree beneficiaza de perioada de tranzitie.

Categoria de activitate, pentru activitati legate tehnic de activitatea principala, desfasurate pe acelasi amplasament, conform anexei 1 a OUG 152/2005, aprobata prin Legea 84/2006:
· 4.2. - instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza - amoniac;
· 1.1. - instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW – centrala termoelectrica.

Emisa de: ARPM Bacau, Serviciul autorizare si controlul conformarii

Data emiterii: 02.05.2007
Valabila pana la data de 31 decembrie 2009 .DIRECTOR EXECUTIV,
Dr.ing.Iulian Movila


CUPRINS


1.Date de identificare a titularului activitatii
2. Temeiul legal
3. Categoria de activitate
4. Documentatia solicitarii
5. Managementul activitatii
6. Materii prime si materiale auxiliare
7. Resurse
7.1. Apa
7.2. Producerea si utilizarea energiei
7.3. Gaze naturale
8. Produse finite
9. Descrierea instalatiei si a fluxurilor de productie existente pe amplasament
10. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
10.1. Aer
10.2. Apa
10.3. Sol si apa subterana
11. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot
11.1. Aer
11.2. Apa
11.3. Sol
11.4. Zgomot
11.5. Miros
12. Gestiunea deseurilor
12.1. Deseuri generate, colectate, stocate temporar
12.2. Deseuri refolosite
12.3. Valorificarea / eliminarea deseurilor
12.4. Gestiunea ambalajelor
13. Interventia rapida, prevenirea si managementul situatiilor de urgenta,siguranta instalatiei. Functionarea in afara conditiilor normale de functionare
14. Monitorizare
14.1. Monitorizarea activitatii
14.2. Monitorizarea emisiilor: aer , apa, sol, deseuri, zgomot
14.3.Inregistrarea rezultatelor automonitorizarii
15. Raportari
16. Evidente
17. Obligatiile titularului activitatii
18. Managementul inchiderii instalatiei
19. Revizuirea autorizatiei
20. Plan de actiuni
21. Glosar de termeni1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

1.1. Numele: S.C. AMURCO S.R.L. Bacau
Adresa: municipiul Bacau, Strada Chimiei nr.1, jud. Bacau
Telefon: 0234/575 440
Fax: 0234/575 413
E-mail: amurco_bacau@yahoo.com
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr.J04/770/2005
CUI 17488233

1.2. Amplasamentul prevazut pentru operare:
Adresa: municipiul Bacau, str. Chimiei nr.1, judetul Bacau
Telefon: 0234/575 440
Suprafata: 78 345,05 mp, situata in intravilanul localitatii;

1.3. Coordonatele geografice ale amplasamentului:
Sistem international: X = 46°30 min. 51,4 sec.
Y = 26°56 min. 35,9 sec.
Sistem STEREO 70 (romanesc): X = 649215,72 Est
Y = 5590,914 Nord
Z = 156 m
1.4. Forma de proprietate:
Societatea Amurco SRL Bacau nu detine certificat de proprietate asupra terenurilor pe care sunt amplasate instalatiile.
Societatea SC Amurco SRL Bacau este operatorul instalatiilor pentru care se emite autorizatia integrata de mediu, obiectivele aflate in exploatarea sa fiind inchiriate de la:
- SC VIROMET SA , cu sediul in localitatea Victoria, jud. Brasov, prin contractul de inchiriere nr. C 948/25.04.2005, completat cu actul aditional nr.1 din data de 28.03.2007,
- SC H&H COMPANY SRL, cu sediul in localitatea Ovidiu, jud.Constanta, prin contractul de inchiriere nr.4 din 01.02.2007.

1.5. Vecinatati: societatea AMURCO isi desfasoara activitatea in instalatii aflate pe
un amplasament in zona industriala Bacau Sud, care se invecineaza cu:
- pista de karting si amenajari comerciale apartinand SC Selena Motor Sport-Club Karting Bacau si CET Bacau Sud – pe directia NORD;
- terenuri agricole – pe directia SUD;
- SC Bistrita SA si SC Conbac SA Bacau – pe directia EST;
- terenuri agricole si halda de deseuri menajere a municipiului Bacau, pe directia VEST.

2. TEMEIUL LEGAL

Urmare a:
- cererii adresate de S.C. AMURCO S.R.L. Bacau, in calitate de operator al instalatiilor, inregistrata la ARPM Bacau cu nr.5310 din 17.11.2005, privind solicitarea autorizatiei integrate de mediu pentru instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza – amoniac si instalatii chimice pentru fabricarea ingrasamintelor chimice pe baza de azot - uree, precum si instalatiile auxiliare legate tehnic de activitatea principala si aflate pe acelasi amplasament,

in baza:
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006;
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr.84/2006;
- Ordinului 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat prin Ordinul 1158/2005,

dupa parcurgerea etapelor procedurale:
- analiza preliminara a documentelor de sustinere a solicitarii ,
- verificarea amplasamentului si a modului de delimitare a instalatiei integrate,
- consultarea publicului si luarea in considerare a comentariilor, sesizarilor punctelor de vedere transmise in timpul derularii procedurii si a dezbaterii publice desfasurata la Bacau la sediul Grupului Scolar Ecologie si Protectia Mediului „Grigore Antipa”,
- analiza detaliata a documentelor de sustinere a solicitarii in cadrul sedintelor Comisiei de Analiza Tehnica Bacau, asigurand o abordare integrata si efectiva a autoritatilor implicate in procedura de autorizare integrata,

se elibereaza prezenta autorizatie inregrata de mediu, cu plan de actiuni.
- Respectarea conditiilor din autorizatia integrata si realizarea masurilor din planul de actiuni garanteaza desfasurarea activitatii de producere a amoniacului, ureei si a activitatilor auxiliare, legate tehnic de activitatea principala, cu asigurarea protectiei aerului, apei, solului si atingerea unui nivel ridicat de protectie a mediului, ca un intreg.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
Activitatea principala a societatii este producerea de uree, care constituie ingrasamant pe baza de azot, utilizat in agricultura si comercializat de unitate pe piata interna si la export.
Amoniacul este produs intermediar, utilizat in principal pentru fabricarea ureei, dar care poate fi comercializat, atat ca amoniac lichid, cat si sub forma de solutie apoasa, pentru diferite utilizari industriale.

3.1. Categoria de activitate, conform anexei I a OUG nr.152/2005, aprobata prin Legea nr.84/2006:
- activitati principale:
o 4.3. – instalatii chimice pentru producerea ingrasamintelor chimice pe baza de azot – uree;
Codul NOSE-P: 105.09.
Codul SNAP: 0404

- activitati auxiliare, legate tehnic de activitatea principala, desfasurate pe acelasi amplasament:
o 4.2. – instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza : a) gaze - amoniac;
Codul NOSE-P: 105.09.
Codul SNAP: 0404

o instalatii de ardere cu putere termica nominala mai mare de 50 MW: centrala termo-electrica, pe gaze naturale;
Codul NOSE-P: 101.02
Codul SNAP: 01-0301

o tratare apa de suprafata;
o demineralizare apa industriala;
o epurare si evacuare in emisar ape uzate;
o transport pe cale ferata si auto;
o preparare lapte de var;
o depozitare produse finite, carburanti si uleiuri;
o comprimare aer industrial si instrumental;
o stocare si distribuire apa potabila;
o ambalare si expediere produse fabricate.

3.2. Capacitati maxime de productie, autorizate:
- fabricare amoniac: 300 000 t/an;
- fabricare uree: 420 000 t/an;
- tratare apa de suprafata: 4.200 mc/h;
- demineralizare apa industriala: 400 mc/h apa demineralizata si 100 mc/h apa dedurizata;
- producere abur tehnologic in Centrala termo-electrica: 1 608 000 Gcal/an;
- producere energie electrica in Centrala termo-electrica: 191 000 MWh/an.

3.3. Regim de lucru: flux continuu.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII
- cerere tip pentru solicitarea autorizatiei integrate de mediu;
- raport de amplasament, intocmit de SC IPROCHIM SA Bucuresti;
- formular de solicitare;
- raport la bilant de mediu nivel I, intocmit de SC IPROCHIM SA Bucuresti;
- raport la bilantul de mediu nivel II, intocmit de ICIM Bucuresti;
- proiect de Plan de actiuni;
- completari la documentatia depusa initial, solicitate pe percursul derularii procedurii,
- studiu si cercetari privind determinarea emisiilor de NOx, SO2 si O2 de la Instalatia mare de ardere apartinand CS Amurco SRL, realizat de Universitatea din Bacau – Facultatea de inginerie, in luna noiembrie 2006,
- analize de emisii de amoniac si pulberi de uree din instalatia de uree, realizate de SC Givaroli Impex SRL Bucuresti la 5.07.2007;
- studiu de dispersie a emisiilor de amoniac in atmosfera, evacuate in functionarea instalatiei de uree, realizat de Iprochim Bucuresti in luna martie 2007;
- act constitutiv al SC Viromet SRL filiala Bacau;
- act aditional de schimbare a denumirii SC Viromet SRL filiala Bacau in SC Amurco SRL Bacau, si incheiere judecatoreasca nr.4118/28.07.2005;
- contract de inchiriere a activelor de la SC H&H COMPANY SRL, cu sediul in localitatea Ovidiu, jud.Constanta, nr.4 din 01.02.2007.
- contract de inchiriere a activelor de la SC Viromet SA Victoria, nr. C 948/25.04.2005 si actele aditionale de prelungire aferente;
- certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a SC Amurco SRL Bacau, seria B, nr.0685527/01.08.2005;
- autorizatie de functionare si profil de activitate, eliberata de Primaria Bacau cu nr.45681/06.12.2006;
- autorizatie de gospodarire a apelor nr.16 din 28.09.2006;
- declaratie pe propria raspundere privind inchiderea rezervoarelor de pacura, nr.2370/05.12.2005, inregistrata la ARPM Bacau cu nr.5489/05.12.2005;
- autorizatii de operatiuni cu precursori nr.13527-13531 din 09.08.2005;
- autorizatie pentru detinerea si utilizarea de produse si substante toxice de catre agenti economici privati, nr.3772/19.05.2005;
- contract de vanzare-cumparare gaze naturale nr.2006.05.01 /01.01.2006;
- contract de furnizare a energiei electrice nr.2006.05.07/01.03.2006;
- contract de prestari servicii in domeniul gospodaririi apelor 5005/01.10.2005;
- contract de utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare nr.134/01.11.2005.
5.MANAGEMENTUL ACTIVITATII
5.1.Aspecte generale
§ Activitatea se desfasoara pe baza organigramei SC Amurco SRL.
§ Societatea are in curs de proiectare, la data autorizarii, Sistemul de Management de Mediu (SMM), conform ISO 14001; in cadrul Sistemului de Management al Calitatii, certificat conform ISO 9001/2000 la data de 30.01.2006, sunt cuprinse proceduri operationale si de sistem pentru gestionarea aspectelor de mediu.
§ Conform recomandarilor BAT, conditia unei bune performante de mediu este stabilirea si mentinerea un sistem eficient de management de mediu, motiv pentru care:
- se va continua actiunea de proiectare a SMM, ca un sistem independent sau integrat cu sistemul de management al calitatii, termen 31.12.2007;
- se va implementa si certifica SMM, termen 31.12.2008.
Operatorul va respecta obligatiile care ii revin din prevederile legale pe linie de mediu, precum si din avizele si autorizatiile detinute pentru desfasurarea activitatii.
§ Pana la implementarea si certificarea SMM (independent sau integrat), titularul activitatii are obligatia stabilirii si mentinerii unui sistem de management al activitatii de protectei a mediului, care sa asigure indeplinirea cerintelor prezentei autorizatii. Se vor evalua toate operatiunile si se vor revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, minimizarii deseurilor.
§ Operatorul asigura, prin decizie, persoane responsabile cu probleme de protectia mediului.

5.2. Instruire
- Personalul care lucreaza in domeniul de activitate autorizat trebuie sa fie calificat si instruit corespunzator fiecarui loc de munca;
- Fisele de post vor cuprinde sarcinile si competentele specifice, ce revin fiecarui loc de munca cu activitate relevanta in domeniul de protectie a mediului;
- Programul de instruire a personalului pe linie de calitate-mediu, existent, se va adapta, in termen de doua luni de la obtinerea autorizatiei integrate de mediu, si va cuprinde, pentru partea de mediu, cel putin urmatoarele aspecte:
o constientizarea implicatiilor privind detinerea autorizatiei integrate de mediu pentru operator si pentru fiecare loc de munca;
o cunoasterea obligatiilor ce revin din autorizatia integrata de mediu, pentru fiecare aspect al activitatii;
- Instruirele vor fi consemnate in registre speciale;
- Programul de instruire trebuie sa cuprinda si aspecte specifice de instruire a personalului din afara societatii: contractantii, personal care inchiriaza sau isi desfasoara temporar activitatea in instalatia autorizata, alte categorii-dupa caz.

5.3. Managementul substantelor si preparatelor chimice periculoase
Se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare privind gestionarea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
- Legea nr.451/2001 pentru aprobarea OUG 200/2000 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legea nr.360/2003, privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile ulterioare,
- HG nr.347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, modificata prin HG nr.734/2006.
Personalul care gestioneaza aceste substante si preparate va fi instruit corespunzator.


5.4. Intretinere
- Toate echipamentele si instalatiile trebuie sa fie permanent intretinute in stare de functionare corespunzatoare;
- Controlul periodic al instalatiilor se va realiza conform procedurilor operationale detinute;
- Se intocmeste anual si se aplica prevederile Programului de intretinere a echipamentelor si instalatiilor;
- Necesitatile de intretinere si revizie, rezultate in urma verificarilor periodice se consemneaza in rapoartele de tura a instalatiilor, de catre compartimentul tehnologic;
- Conducerea societatii va asigura mijloacele financiare, materiale si personalul necesar, pentru realizarea Programului de intretinere a echipamentelor si instalatiilor, precum si a reviziilor si lucrarilor de investitii necesare;
- Reviziile si interventiile se efectueaza de personal calificat corespunzator si se consemneaza in rapoartele de tura, in dosarele de reparatii de la compartimentul MEA.

5.5. Incidente, poluari accidentale
In termen de treizeci de zile de la eliberarea autorizatiei:
- se va elabora o procedura scrisa de investigare, rezolvare, comunicare si raportare a incidentelor de mediu ce pot apare in desfasurarea activitatii, precum si la intreruperea activitatii, de stabilire si aplicare imediata a masurilor necesare pentru reducerea impactului asupra mediului;
- dupa orice incident se va face o analiza a situatiei si se vor stabili masuri de prevenire a unor situatii similare;
- se va institui un registru de consemnare a incidentelor, avariilor, accidentelor aparute in desfasurarea activitatii, care au condus la poluarea mediului si a masurilor luate in fiecare caz;
- se va stabili postul responsabil cu aplicarea acestei proceduri;
- in cazuri de accidente provocate de substante chimice periculoase se vor aplica prevederile Planului de urgenta interna si ale Planului de urgenta externa;
- se va stabili locul unde sunt disponibile, pentru personalul implicat, planurile de urgenta.

5.6. Reclamatii, sesizari, comunicarea cu publicul
In termen de treizeci de zile de la eliberarea autorizatiei:
a) Operatorul va asigura un registru pentru evidenta oricarei reclamatii sau sesizari din partea publicului, referitoare la poluarea mediului, datorita activitatii desfasurate in instalatia autorizata; in registru se vor consemna: data si ora reclamatiei, numele reclamantului, detalii cu privire la natura reclamatiei, investigatiile facute de titularul activitatii privind reclamatia/sesizarea si modul de rezolvare/actiune, dupa caz;
b) Se va desemna o persoana responsabila cu acest registru;
c) Se va intocmi o procedura scrisa pentru modul de comunicare cu publicul, pe probleme de protectie a mediului, atat in caz de reclamatii cat si pentru informarea periodica privind performanta de mediu a instalatiei.

6. MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE
6.1. Tipuri de materii prime si materiale auxiliare utilizate in procesele de productie si in instalatiile auxiliare

a) INSTALATIA DE FABRICARE A AMONIACULUI, tip Kellogg (instalatie de productie)
Tabelul 6.1.a
Denumire Categorie Natura chimica, compozitia, fraze de risc Consumuri specifice la data autorizarii Mod de aprovizionare, stocare, utilizare
Gaz natural Materie prima Gaz continand:CH4 ,C2H6 ,C3H8 , C4H10 N2 , O2 Fraza de risc R 12 1,35 mii mc/t amoniac Aprovizionare prin conducte;Nu se stocheaza;
Aer tehnologic Materie prima - 0,02 mii mc/t amoniac Din atmosfera.
Catalizatori Materiale auxiliare -catalizatori pe baza de ZnO-catalizatori pe baza de oxizi de Co si Mo-catalizatori pe baza de Ni-catalizatori pe baza de oxizi de Fe, Cr si Cu-catalizatori pe baza de Ni-catalizatori pe baza de oxizi de fier Durata de viata a catalizatorului depinde de tip, furnizor. Aprovizionati si depozitati in butoaie metalice, in magazie speciala;-utilizati pentru desulfurare, reformare, conversia CO, metanizare, sinteza amoniacului
Solutie Carsol Material auxiliar -K2CO3-V2O5, min.98%-dietanolamina DEA 0,3 kg/t0,009 kg/t0,02 kg/t Se utilizeaza pentru absorbtia-desorbtia dioxidului de carbon din gazele pentru obtinere amoniac
Fosfat trisodic Material auxiliar 0,02 kg/t amoniac -Depozitat in magazie speciala;-utilizat la tratarea apei de cazan
Eliminox Material auxiliar R10, R23-25, R34, R43, R45, R50-53 0,004 kg/t amoniac -Aprovizionare in butoaie din PET, recipienti PE-Depozitare in depozit special amenajat-Utilizata pentru eliminarea O2 din apa de cazan

b) INSTALATIA DE UREE STRIPPING (instalatie de productie)
Tabelul 6.1.b
Denumire Categorie Natura chimica, compozitia, fraze de risc Consumuri specifice la data autorizarii Mod de aprovizionare, stocare, utilizare
Amoniac Materie prima Lichid, puritate 99,8%R10, R23, R34, R50 0,63 t/t uree -Stocare in faza lichida, in TANCUL DE AMONIAC;-Utilizare in procesul de fabricare a ureei;-Livrare sub forma de amoniac lichid sau apa amoniacala catre diversi beneficiari;
Dioxid de carbon Materie prima Gaz, puritate 98,55% vol. CO2 0,775 t/t uree -Este furnizat de instalatia de fabricare amoniac;-Este utilizat in procesul de fabricare a ureei.
Formaldehida Material auxiliar Solutie 37% R23-25, R34, R40, R43 0,015 t/t uree -Aprovizionare in cisterne CFR; -Stocare in sectie, in rezervor cu capacitatea 100t-Utilizata la tratarea solutiei de uree, pentru evitarea aglomerabilitatii granulelor de uree .

c) INSTALATIA DE TRATARE APA INDUSTRIALA (instalatie auxiliara)
Tabelul 6.1.c
Denumire Categorie Natura chimica, compozitia, fraze de risc Consumuri la data autorizarii Mod de aprovizionare, stocare, utilizare
Apa bruta Materie prima Apa de suprafata 2500 mc/h -Preluare din raul Bistrita-Stocare in doua rezervoare semiangropate, V=2500 mc/buc.-dupa tratare, este pompata catre consumatori interni
Sulfat de aluminiu Material auxiliar Al2(SO4)3 0,0878t/mii mc -Aprovizionare in stare solida;-Preparare solutie apoasa c= 5 %-Utilizare drept coagulant
Hipoclorit de sodiu Material auxiliar NaOCl Nu se utilizeaza in mod permanent - aprovizionare sol.12% in cisterne CF- stocare in rezervor V=70 mc;- utilizare in procesul de tratare

d) INSTALATIA DE DEMINERALIZARE a apei (instalatie auxiliara)
Tabelul 6.1.d
Denumire Categorie Natura chimica, compozitia, fraze de risc Consumuri specifice la data autorizarii Mod de aprovizionare, stocare, utilizare
Apa bruta Materie prim Apa de suprafata 1,5 mii mc/1000 mc -Preluare din raul Bistrita-Demineralizare in instalatie specifica-Pompare la CET, instalatia de fabricare amoniac si alti consumatori.
Lapte de var, sulfat feros. Materiale auxiliare -Lapte de var –solutie 10%-Sulfat feros sol. 5% 2,5t/1000 mc0,05 t/1000 mc -Preparat in instalatie specifica, din CaO;- Stocare in 3 rezervoare din beton, cu V=28 mc/buc.-Pompat la consumatori din rezervoarele de stocare-aprovizionat de la furnizori externi ca material solid.- preparare solutie;-pompare direct in traseul de alimentare cu apa bruta a instalatiei Demineralizare, din rezervorul de dozare solutie 5% Fe SO4
Acid sulfuric Materie auxiliara Sol. H2SO4 98 %R23, R35 0,8 t/1000 mc -Aprovizionare: de la producatori;-Stocare in rezervor suprateran, metalic, capacitate 80 mc, prevazut cu basa de colectare a eventualelor pierderi-Utilizare in procesul de regenerare a rasinilor schimbatoare de ioni.
Hidroxid de sodiu, solutie Materie auxiliara Sol. NaOH 48% R35 0,5 t /1000mc(subst.100%) Aprovizionare de la producatori din tara Stocare:rezervor cilindric, orizontal, suprateran, prevazut cu serpentina de abur; V= 80 mc .-Utilizare in procesul de regenerare a rasinilor schimbatoare de ioni.
Acid clorhidric Materie auxiliara Solutie HCl 32-36%R23, R35 0,25t/1000mc -aprovizionare in cisterne CF -Stocare in trei rezervoare cilindrice, verticale supraterane, din fibra de sticla , cu V=10 mc fiecare, prevazute cu basa de colectare a eventualelor pierderi.-Utilizare: in procesul de regenerare a rasinilor schimbatoare de ioni

6.2. Substante chimice periculoase
Sunt utilizate substantele chimice periculoase prezentate in tabelul 6.2., clasificate ca atare conform OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata prin Legea 541/2001,cu modificarile ulterioare.

Substanta chimica Periculozitate Fraze de risc Capacitate maxima de stocare Cantitate maxima utilizata/produsa anual
Gaz natural Inflamabil R10 Nu se stocheaza 535000miimc/an
Amoniac Toxic, coroziv, periculos pentru mediu R10 R34 R50 15000 t 300.000 t/an
Apa amoniacala La conc.>25% este toxic, periculos pentru mediu R23-34 R50 80 t In functie de comenzi
Formaldehida sol.25% toxica R23/24/25-34-40-43 100 t 6300 t
Acid sulfuric conc.98% Toxic, coroziv R23 R35 3000 t 3000 t
Acid clorhidric sol.36% Toxic, coroziv R23 R35 30 t 550 t
Hidroxid de sodiu sol.48% coroziv R35 100 t 2300 t
Oxigen oxidant R8 - Functie de comenzi

6.3. Conditii de preluare, transport, manipulare, depozitare
a) TANCUL DE AMONIAC, obiectivul 306
Este situat in partea de sud a amplasamentului societatii . Asigura stocarea amoniacului produs in instalatia de fabricatie si distributia acestuia catre consumatorul intern (instalatia de fabricare uree) sau consumatorii externi ( sub forma de amoniac sau solutie de diferite concentratii). Amoniacul gazos, din instalatia de productie este lichefiat in statia de refrigerare si stocat in stare lichida.
- Caracteristici tanc: V = 22.000 mc; D = 37,5 m; H = 20,5 m;
- Grad de umplere: max. 80%;
- Capacitate de depozitare: max.15.000 t, min. 700 t;
- Tip: rezervor criogenic, constructie supraterana de forma cilindrica, construit din otel carbon, captusit cu material izolant, asigurat antitermic, amplasat in cuva de retentie, betonata;
- Dotari:
· aparat de masura a nivelului, cu sistem de alarma la atingerea nivelului minim si nivelului maxim in tanc; se asigura masuraratori independente pentru cele doua nivele;
· aparat ce asigura doua masuratori independente de presiune in tanc, cu sistem de alarma la atingerea nivelului minim, respectiv maxim, al presiunii si preostate pentru incarcarea-descarcarea automata a regimului de functionare a compresoarelor;
· vaporizator cu abur pentru amoniac lichid, ce intra automat in functiune la o presiune in tanc sub presiunea minima;
· supape de sigurata, pentru suprapresiune,
· dispozitive de inundare cu apa in cazul aparitiei unor neetanseitati; in caz de cadere de tensiune pe platforma si lipsa apa de racire, se face alimentarea cu apa din turnul de siguranta;
· alimentarea cu energie electrica a instalatiei se face din doua statii electrice separate, racordate la SEN; generator Diesel, in caz de avarii in SEN;
Stocarea amoniacului in tanc respecta recomandarile BAT privind::
o Existenta unui sistem de recirculare a eventualelor pierderi de amoniac vapori;
o Existenta sistemelor de masurare a nivelului si presiunii, dotate cu alarme pentru atingerea nivelelor extreme;
o Existenta cuvei de beton pentru colectarea scurgerilor cu potential de poluare a solului;
o Masuri aplicate pentru instruirea personalului, in vederea unei operari sigure si responsabile;
o Aplicarea Planului de urgenta interna, Planului de urgenta externa in caz de accident;

Titularul autorizatiei va asigura in permanenta numarul suficient de persoane instruite corespunzator, care sa permita desfasurarea activitatii de depozitare amoniac, incarcare/descarcare si transport cisterne de amoniac si apa amoniacala in conditii de siguranta deplina .

b) Rezervoare de stocare:
Conform tabelelor 6.1.a, b, c, d.

c) Depozite
Depozitarea materialelor auxiliare de tipul chimicalelor, a uleiurilor si uleiurilor uzate, carburantilor, precum si a materialelor de intretinere se face in depozite special amenajate, dotate corespunzator categoriei de materiale stocate si tinand seama de compatibilitatile chimice ale substantelor si conditiile indicate de furnizori. Depozitele vor avea asigutate permanent conditiile de protectie a factorilor de mediu aer, apa sol: pardoseli adecvate, racordarea canalizarilor la canalizarea de ape uzate chimic impure, aerisirirea adecvata a incaperilor, paza si gestiunea stricta a substantelor si materialelor.

d) Manipularea, transportul si gestiunea substantelor periculoase: se realizeaza conform instructiunilor de lucru, pe baza recomandarilor din fisele tehnice de securitate specifice fiecarei substante, de catre personal special instruit. Prevenirea accidentelor potentiale cauzate de substantele cu caracter toxic si periculos se realizeaza prin respectarea stricta a Normelor de protectia muncii si PSI, precum si a Regulamentelor de functionare si exploatare a instalatiilor.
Se va respecta legislatia specifica substantelor si preparatelor chimice periculoase, in vigoare.

e) Buna functionare a tuturor instalatiilor, conductelor si traseelor, utilajelor si echipamentelor se asigura in mod curent prin supraveghere si control, iar periodic prin aplicarea planurilor de intretinere si reparatii; se vor asigura resursele umane si financiare necesare aplicarii acestor planuri.

f) Controlul calitatii materiilor prime si a materialelor auxiliare utilizate se asigura prin proceduri documentate, in cadrul Sistemului de asigurare a calitatii ISO 9001/2000, certificat si implementat in societatea Amurco in ianuarie 2006.

g) Operatorul are obligatia urmaririi si inregistrarii consumurilor si pierderilor de materii prime, materiale auxiliare, materiale de intretinere, in scopul utilizarii lor eficiente, a minimizarii deseurilor, protectiei sanatatii personalului si protectiei mediului.


7. RESURSE
7.1. APA
Operatorul desfasoara activitatea pe baza Autorizatiei de gospodarire a apelor nr.16 din 28.09.2006 emisa de directia Apelor „Siret” Bacau, cu termen de valabilitate 31.12.2010.
Orice modificare a prevederilor acestei autorizatii va fi comunicata ARPM Bacau, in termen maxim de 30 de zile.

7.1.1. Alimentarea cu apa
Surse
a) Alimentarea cu apa industriala:
- se face prin intermediul a doua captari din sursa de suprafata, raul Bistrita:
- sursa principala: canalul de aductiune UHE Bacau XIV;
- sursa de rezerva: lacul de agrement Bacau .
- tratarea apei industriale brute se face in Instalatia de tratare, astfel:
- tratarea apei brute utilizate in scop tehnologic:
o capacitate instalatie 4200 mc/h,
o componente instalatie: 2 predecantoare ( V=2500 mc/buc.), 2 decantoare (V=2500 mc/buc), instalatie de coagulare cu sulfat de aluminiu, 2 rezervoare din beton (V=2500 mc/buc), pompe;
- tratarea apei brute folosite ca apa demineralizata: cu sulfat feros si lapte de var 10%, in instalatia de demineralizare, descrisa la capitolul 9 al prezentei autorizatii;
- distributia apei catre consumatorii interni se realizeaza prin intermediul retelei de tip inelar, executate din conducte de otel, cu diametrul de 1000 mm si o lungime totala de cca.7 km.
Ø Volume autorizate:
max 683052 mc/zi , mediu 580594 mc/zi, minim 239068 mc/zi
Ø Contorizare : doua debitmetre cu diafragma.

b) Alimentarea cu apa potabila:
- se face din reteaua de apa potabila a R.A.G.C. Bacau, pe baza de contract, prin conducta de aductiune cu Dn=300 mm;
- stocarea apei potabile se face in rezervor tampon de 500 mc, iar distributia asigura consumul intern si reteaua de hidranti din incinta;
- apa potabila este utilizata in scop igienico-sanitar;
- contorizarea consumului de apa potabila se face cu apometru Dn 50 mm.

c) Apa pentru stingerea incendiilor
- sursa de apa pentru stingerea incendiilor este apa industriala preluata din canalul UHE, prin sistemul de alimentare cu apa al operatorului,
- reteaua exterioara de apa de incendiu este de tip inelar, prevazuta cu hidranti; cele trei pompe de apa pentru stingerea incendiilor au Q=145 mc/h, H=70 mCA, n=3000 rot/min.
- volum intangibil pentru stingerea incendiilor: 2500 mc, timp de refacere dupa stingerea incendiilor 24 ore.

Utilizare
Ø Consum intern: consumurile specifice de apa industriala inregistrate la nivelul anului 2006 sunt prezentate in tabelul urmator:

Instalatia/procesul tehnologic Produsul Consum specific (mediu realizat in anul 2006) Consum BAT
Instalatia de fabricare amoniac amoniac Apa demineralizata 0,0043 mii mc/t Apa pentru cazan: 0,7-1,5 kg/kg NH3
Apa recirculata 0,467 mii mc/t
Instalatia de fabricare uree uree Apa demineralizata 0,07 mc/t 75-80 mc/t apa de racire
Apa recirculata 140,2 mc/t


Ø Alti utilizatori de apa, curenti sau prognozati: SC H&H SRL Ovidiu – punct de lucru Bacau, CET Bacau Sud, UMB Robinete Industriale, Conbac Bacau, InterServ SRL Bacau, Tiseco SRL Bacau.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

a) Sistemul de canalizare – asigura colectarea apelor uzate pe categorii distincte, in functie de provenienta si incarcarea in poluanti si se compune din:
- canalizarea chimic impura: colecteaza apele impurificate chimic rezultate din procesele tehnologice de pe platforma; are o lungime de cca.8 km; conduce aceste ape in bazinul de retentie finala pentru omogenizare si neutralizare si din acesta in colectorul general;
- canalizarea conventional curata: colecteaza apele conventional curate provenite din operatii de racire, purjare, racire condens, s.a., precum si apele cu impurificare chimica redusa si apele meteorice; este executata din tuburi de beton, cu Dn 200-1000 mm; lungimea totala este de cca.9 km; conduce aceste categorii de ape in colectorul general;
- canalizarea menajera: este executata din tuburi de beton cu diametre intre 200 si 300 mm; colecteaza apele menajere de pe amplasament si se racordeaza la reteaua de ape menajere a municipiului Bacau; lungimea totala este de cca.8 km;
- colectorul general: colecteaza apele chimic impure din bazinul de retentie finala, apele conventional curate si apele pluviale; este executat din beton, are o lungime de cca 1,5 km si asigura evacuarea finala a apelor uzate in emisarul natural – raul Bistrita.

b) Debite de ape uzate autorizate la evacuarea finala
Conform autorizatiei de gospodarire a apelor, sunt autorizate la evacuare urmatoarele debite de ape uzate:
- ape uzate impure tratate, ape conventional curate si ape pluviale ( receptor raul Bistrita) – 10 364 mc/zi maxim, 6005 mc/zi mediu;
- ape menajere : 258 mc/zi maxim, 219 mc/zi mediu ( receptor: canalizarea municipiului )

c) Contorizarea apei uzate evacuate:
- ape uzate industriale: aparat electronic cu ultrasunete pentru canal deschis,
- ape uzate menajere: conform prevederilor din contractul cu RAGC Bacau, se considera 100% din volumul de apa potabila prelevata din retea.

d) Tipuri de ape uzate rezultate din activitate

Sursa generatoare Tipul apelor uzate Colectare Tratare Evacuare
Instalatia de amonoac Kellogg -condens tehnologic Nu este cazul Nu este cazul La canalizarea conventional curata .
Instalatia de uree Stripping - ape uzate chimic impure de la faza de desorbtie-hidroliza;V=30-35 mc/h -canalizare chimic impura Decantare in doua bazine decantoare (obiectiv 725) subterane si prelucrarea in faza desorbtie –hidroliza din instalatia de uree . Se evacueaza in bazinul de retentie finala (obiectiv 728)
- ape uzate de pardosealaV=8-13 mc/h -canalizare chimic impura
Instalatia de demineralizare a apei -ape uzate provenite de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni -canalizare ape chimic impure si stocare in bazinele 32 Autoneutralizare in bazine captusite antiacid ( bazine 32) Bazinul de retentie finala
Ape uzate de la pretratarea apei brute (namol din purje decantoare) canalizare ape chimic impure Fara tratare Colectorul general al apelor chimic impure
Total 160 mc/h
Activitatea igienico-sanitara Ape uzate menajere Canalizare de ape menajere Fara tratare Canalizarea oraseneasca
Ape pluviale Canalizare Fara tratare Colectorul general


7.1.3. Ape subterane
SC Amurco SRL nu utilizeaza in activitate apa din sursa subterana.
Societatea detine 4 puturi de monitorizare a calitatii apei subterane, amplasate pe teritoriul pe care isi desfasoara activitatea.
Conform investigatiilor efectuate in cadrul bilantului de mediu, pentru intocmirea solicitarii autorizatiei integrate de mediu, apa freatica este impurificata datorita poluarii istorice generate de desfasurarea activitatilor anterioare, pe platforma chimica Bacau, cu poluanti specifici.
Comparativ cu valorile limita prevazute de Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile ulterioare si STAS 1342-91 (pentru indicatorul fosfor), s-au inregistrat depasiri la:
- indicatorii fosfor total, cloruri, azot amoniacal, sulfati – pentru probele din incinta platformei industriale si pentru cele din exteriorul incintei; ( numai indicatorul azot amoniacal este specific activitatii actuale a SC AMURCO SRL ).

7.2. PRODUCEREA si UTILIZAREA ENERGIEI
7.2.1.CENTRALA TERMO-ELECTRICA
Este o instalatie auxiliara, inchiriata de la proprietarul SC H&H COMPANY SA Ovidiu, punct de lucru Bacau.

Date generale
-anul punerii in functiune: 1978
- asigura necesarul de abur si apa fierbinte, precum si partial necesarul de energie electrica;
- capacitate: energie termica 1.608.000 Gcal/an
energie electrica 192.000 MWh/an
- dotari:
▪ patru cazane de abur tip C2A2, cu circulatie naturala, fiecare cu:
§ putere instalata de 69,6 MWt
§ debit 120 t/h; presiune 105 bar; temp. 540ºC
▪ turbogenerator electric tip PR 12, cu priza si contrapresiune, putere 12 MW;
▪ turbogenerator electric tip CTR 12, cu priza si condensatie, putere 12 MW.
Materii prime si utilitati
- gaze naturale,
- apa demineralizata,
- energie electrica.
Produse finite:
- abur tehnologic, distribuit prin retelele de conducte, la consumatori;
- energie electrica.
Incadrare
- Centrala termo-electrica este dotata cu un singur cos de dispersie in atmosfera a gazelor reziduale, pentru toate cele patru cazane.
- Puterea termica nominala este de 69,6x4 = 278,4 MWt;
- Conform prevederilor HG nr.541/2003 modificata si completata cu HG nr.322/2005, instalatia de incadreaza in categoria Instalatiilor mari de ardere tip I.

o In Angajamentele de aderare la Uniunea Europeana, capitolul Mediu, Directiva nr.2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer proveniti din instalatii mari de ardere, instalatia exploatata in prezent de SC Amurco SRL Bacau, inchiriata initial de la SC Sofert SA Bacau, iar la data autorizarii de la SC H&H SRL Ovidiu, este mentionata conforma in anul 2004 privind emisiile de SO2, NOx, pulberi.
o Exploatarea instalatiei se va face astfel incat sa se respecte plafoanele de emisii pentru poluantii evacuati in atmosfera, conform capitolului 11.1 al prezentei autorizatii.

Instalatia se afla sub incidenta reglementarilor privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera ( dioxid de carbon ).

7.2.2. Energie electrica
SC Amurco SRL Bacau se alimenteaza cu energie electrica de la furnizorul SC INTERAGRO S.A. Bucuresti, in baza contractului nr 2006.05.07/09.02.2006. Alimentarea se realizeaza prin intermediul unei statii de transformare de 110 / 6 kV. Sursa secundara este CET-ul propriu, care asigura pe langa aburul tehnologic, o parte din energia electrica necesara.
Distribuirea si utilizarea energiei electrice in incinta societatii se realizeaza prin intermediul cablurilor electrice.
Uleiurile de transformator utilizate nu contin PCB.

7.3. Gaze naturale
Se utilizeaza ca materie prima si combustibil in procesul tehnologic de fabricare a amoniacului si combustibil in CET.
Alimentarea cu gaze naturale se face prin conducte. Pentru amoniac se utilizeaza gaze naturale neodorizate, iar pentru CET gaze naturale odorizate.

Consumuri specifice de energie si combustibili

Instalatie de productie Denumire Consumuri specifice asociate BAT Consumuri specifice inregistrate de operator*
Fabricare amoniac Gaz metan de proces 22,1 GJ/ t NH3 28,9 GJ/t NH3
Gaz metan de combustie 9 – 9,2 GJ/ t NH3 18 GJ/ t NH3
Abur de proces 0,6-0,7 Kg/Kg NH3 (stoechiometric) 0,15 kg/kg NH3
Fabricare uree Energie electrica 76-82 MJ/ t uree 93,6 MJ/ t uree
Abur 0,76-0,95 t/ t uree 2,13 t/ t uree
* conform bilantului de mediu

8. PRODUSE FINITE
8.1. Principalele produse finite obtinute in procesul de productie

Nrcrt Denumire produs Instalatia de productie Capacitate de productie, t/an Mod de stocare, livrare Destinatie
1. Amoniac Instalatia de amoniac Kellogg 300.000 Amoniac lichid, 99,8% NH3, livrat sub forma de:amoniac lichid . 1.Utilizat ca materie prima in procesul tehnologic de fabricare a ureei, pe acelasi amplasament;2.Livrat la terti in cisterne CF sau auto
2. Apa amoniacalaSol.25% Instalatia de amoniac Kellogg In functie de cererea pietei Rezervor de apa amoniacala, V=90000 litri Livrata la terti, in cisterne CF sau auto
3. Uree Instalatia de uree stripping 420.000 Uree perlata, umiditate 0,35-0,5%Stocata in depozitul de uree vrac, cu capacitate 30.000 t Livrare: vrac sau in saci dubli de polipropilena si polietilena Diversi beneficiari de ingrasaminte chimice sau de uree tehnica
4. Azot Instalatia de separare aer(azot) Azot gaz 600 mc/hAzot lichid, 60 l/h Azot gaz, concentratie 99%.Azot lichid:-stocare in rezervor criogenic, cu V=50 000 l-livrare in recipiente speciale Consumatori interniDiversi beneficiari
5. Oxigen Instalatia de separare aer Oxigen gaz 80 mc/h, p=150 atm Imbuteliat in Instalatia de imbuteliere oxigen, in recipiente speciale, Stocare butelii - in magazie special amenajata. Diversi beneficiari
6 Apa demineralizata Instalatia demineralizare 400mc/h Tranzvazata in ambalajele beneficiarilor Diversi beneficiari

Stocarea, manipularea si livrarea produselor finite se va face in conditii de siguranta pentru sanatatea personalului muncitor si de protectie a mediului, cu respectarea prevederilor legale referitoare la substante si preparete chimice periculoase. Produsele vor fi insotite de fisa tehnica de securitate.

9. DESCRIEREA INSTALATIILOR SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

9.1. Instalatia de Amoniac Kellogg
- Date generale:
Anul punerii in functiune:1979
Capacitate proiectata: 300.000 t/an
- Tehnologie: licenta KELLOGG – tehnologie S.U.A., modernizata in 1990, grad de automatizare 98%;
- Fazele procesului tehnologic:
● Preparare gaz de sinteza
a) Comprimarea si desulfurarea gazului natural
b) Reformarea primara a gazului natural, presiune medie
c) Reformare catalitica secundara a gazului natural, cu aer tehnologic
d) Conversia catalitica a oxidului de carbon, in doua trepte de temperatura
● Purificarea gazului de sinteza
a) Purificare pentru indepartarea CO2, prin absorbtia chimica in sol. K2CO3 activat cu dietanolamina – sistem Carsol
b) Metanizare: reactie catalitica de transformare a oxizilor de carbon in metan
● Sinteza si refrigerare amoniac
a) Comprimarea gazului de sinteza
b) Sinteza amoniacului la presiune , cu separarea amoniacului prin refrigerare
c) Refrigerarea si depozitarea amoniacului
- Instalatii auxiliare, ca parte componenta a fabricii de amoniac:
- instalatia de generare, distributie si recuperare abur; putere termica nominala: 45,34 MWt;
- instalatia de degazare a condensului de proces;
- instalatia de depozitare si distributie a amoniacului lichid;
Sistemul de generare abur de 105 bar este de tip integrat, cu folosirea recuperarilor la nivel energetic ridicat; aburul generat se utilizeaza in scop tehnologic si la antrenarea turbinelor compresoarelor si pompelor principale din instalatie. Utilizeaza drept combustibil gazele naturale.
-Materii prime si principalii parametrii tehnologici:
§ Gaz natural de proces: t=15÷20°C, p=3÷5 atm,
§ Aer tehnologic: t= 20÷38°C, p=760 mmHg, umiditate relativa 60÷70% vol.
§ Utilitati: abur 100 bar, 40 bar, 3,5 bar, apa demineralizata cu t=30°C, p=4-5 atm, pH=7, apa de racire recirculata t=29°/39°C, p=4/2 atm, aer comprimat t max.40°C, p=4-4,5 atm, azot t=30°C, p=4-5 atm, punct de roua= -40°C compozitie N2=99,8% vol.
- Produse finite: -
o amoniac lichid – produs principal, continut: 99,8% (g) amoniac, utilizat ca materie prima la fabricarea ureei; se livreaza sub forma de:
· amoniac lichid rece: t= -33°C, p=1 atm;
· amoniac lichid cald: t=13 °C, p=7 atm.
o dioxid de carbon – produs secundar, CO2 98,59 % mol, t=35°C, p=1,06 atm.

9.2. Depozitul de amoniac lichid – conform paragrafului 6.2.a) din prezenta autorizatie.9.3. Rampa de incarcare amoniac lichid si apa amoniacala
Date generale:
- Capacitate – la incarcare 40t/h, max.320 t/zi (pentru 2 schimburi);
- la descarcare: cca. 50 t/h;
- Elemente componente:
o Rampa propriu-zisa, prevazuta cu 4 guri de incarcare, conductele aferente si racorduri flexibile la cisterne;
o Rezervor de apa amoniacala, V= 90 000 l, pentru degazare cisterne de amoniac;
o Doua pompe pentru incarcare/descarcare amoniac si apa amoniacala.
- Conexiuni exterioare rampei:
o Traseul de legatura principal, cu depozitul de amoniac, pentru primire amoniac in vederea incarcarii in cisterne si livrarii;
o Legaturi cu instalatia de fabricare a amoniacului;
o Conducta de amoniac gazos cald pentru descarcarea cisternelor.
o Conducta de azot gaz pentru presurizari si inertizari cisterne de amoniac.

9.4. Instalatia de Uree stripping
- Date generale:
Anul punerii in functiune: 1981
Capacitate: 420.000 tone uree/an, 1300 t/zi.
- Tehnologie: procedeul STRIPPING, cu recirculare totala CO2, licenta Stamicarbon Olanda.
- Fazele si parametrii procesului tehnologic:
1. Compresia CO2 la 134 – 145 ata;
2. Pomparea amoniacului lichid: amoniacul este adus la presiunea de 160-170 ata si introdus in condensatorul de carbamat de amoniu de inalta presiune;
3. Sinteza ureei din NH3 si CO2: raport molar 3:1, temp. 180 – 190 °C, p=144 ata;
4. Recirculare: solutia de uree rezultata din striper este destinsa pana la 2,5 – 3,5 atm. Destinderea precum si striparea cu CO2 determina descompunerea carbamatului neconvertit in uree. Amestecul gaz-lichid trece prin coloana de rectificare, carbamatul neconvertit se descompune in incalzitorul de recirculare la o temperatura de 130-137°C. Solutia de carbamat rezultata este pompata la faza de sinteza .
5. Evaporarea in doua trepte, sub vid, cu obtinerea topiturii de uree 99,7%;
6. Granularea topiturii de uree, in sistem cu granulator centrifugal; granulele de uree sunt colectate in partea inferioara a turnului de granulare cu ajutorul extractorului de granule si sunt transportate la depozitul de uree vrac.
7. Depozitare / ambalare uree granule.
-Materii prime:
§ Amoniac lichid: continut min.99,7% gr.amoniac, p min.=11 bar, p max.=14 bar, t min.=5°C, t max.=15°C,
§ Dioxid de carbon gazos: continut 98,5% vol.CO2, p min.=1,015 ata, t max.=40°C
-Materiale auxiliare: formaldehida sol. 27% si 39 %, utilizata pentru evitarea aglomerabilitatii .

- Produse finite: uree granule, utilizata ca ingrasamant agricol sau ca uree trehnica. Produsul se livreaza insotit de fisa tehnica de securitate, intocmita conform H.G. 92/2003-Ghid pentru intocmirea fiselor tehnice de securitate Anexa 5 -
Caracteristici: - continutul de azot: min.46,2%;
- umiditate: max. 0,5 %
- continut de biuret: max. 1,5%
- granulatie: intre 1 – 2,5 mm; min 92%


9.5. Depozitul de uree, activitatea de transport, ambalare si expediere uree
Date generale:
- depozitul a fost construit pentru depozitarea produselor finite pe doua linii de depozitare (uree si ingrasaminte complexe) fabricate pe platforma chimica Bacau;
- capacitate: depozitare uree – 30.000 tone;
depozitare ingrasaminte complexe – 10.000 tone;
- SC Amurco SRL a inchiriat de la SC H&H SRL si exploateaza intregul depozit, pentru produsul uree.
Componente:
- depozit vrac ingrasaminte: cladire special construita, cu suprafata de 10.431 mp,
- sistem de transport ingrasaminte la instalatia de ambalare: grateuza – 2 bucati – capacitate 200 t/h, 9 benzi transportoare din cauciuc pe suport metalic;
- cladire ambalare: special construita, are in dotare linia de insacuire ingrasaminte;
- depozitul de saci goi, S=245 mp;
Expedierea sacilor de uree se face in mijloace de transport auto sau CF, incarcati din sectia de ambalare.
Expedierea ureei vrac se face in vagoane CF sau in mijloace auto speciale.
Depozitul este realizat cu respectarea tehnologiilor specifice de depozitare, care asigura riscuri minime acceptate in ce priveste siguranta in exploatare si, in conditii normale de functionare, emisii difuze de poluanti in mediu, fara impact semnificativ.

9.6. Instalatia de tratare apa industriala
- Date generale:
Capacitate: 4.200 mc/h;
Se trateaza apa bruta din sursa de suprafata.
- Elemente componente ale instalatiei:
• doua predecantoare, V=2500 mc/buc.
• doua decantoare tip Sediclar, V=2500 mc/buc.
• Instalatie de dozare coagulant (sol.sulfat de aluminiu)
• doua rezervoare de apa, din beton armat, v=2500 mc/buc.
• statie de pompare apa tratata, echipata cu patru pompe.
- Etapele procesului de tratare:
1. limpezirea apei brute prin decantare;
2. tratare fizico-chimica cu solutie de coagulant;
3. limpezirea apei tratate;
4. stocare si pompare catre consumatori.
- Produs finit:apa industriala tratata: se utilizeaza in procesele tehnologice proprii si se livreaza catre terti, pe baza de contracte.

9.7. Ciclurile de racire
Alimentarea cu apa de racire recirculata a instalatiilor se asigura prin functionarea gospodariei de apa recirculata. Operatorul detine trei circuite de apa recirculata pentru asigurarea consumatorilor proprii. Pierderile rezultate prin evaporare si purjare sunt completate cu apa de adaos.
Ciclul I – instalatia de Amoniac
Apa recirculata este tratata cu inhibitori de coroziune si substante dezinfectante.
Ciclul I cuprinde un turn de racire tip HAMON, compus din 4 celule de 4500 mc/h, echipate cu 4 ventilatoare. Apa racita este pompata spre consumatori prin doua conducte cu Dn 1200 mm, iar dupa utilizare apa se recircula la ciclul de racire prin doua conducte cu Dn 1200 mm.
Necesarul de apa recirculata pentru instalatia de amoniac este de 18055,5 mc/h.
Ciclul II – Instalatia de Uree
Ciclul de racire II cuprinde un turn de racire compus din 2 celule de 4500 mc/h, echipate cu 2 ventilatoare. Apa racita este pompata spre instalatia de uree prin doua conducte cu Dn 1000 mm.
Apa recirculata nu se trateaza.
Necesarul de apa recirculata pentru instalatia de uree este de 6141,6 mc/h.
Ciclul III – CET
Ciclul III de racire cuprinde un turn cu o celula de 4500 mc/h, echipata cu un ventilator.
Apa racita este pompata la CET prin conducte cu Dn 900 mm.
Apa recirculata nu se trateaza.
Necesarul de apa recirculata pentru CET este de 1613,9 mc/h.

9.8. Instalatia de demineralizare a apei
Date generale
Anul punerii in functiune: 1978
Capacitate: 400 mc/h apa demineralizata si 100 mc/h apa dedurizata.
Fazele procesului tehnologic
Se supune demineralizarii apa bruta, preluata din raul Bistrita.
- Apa bruta este preancalzita, tratata cu lapte de var si sulfat feros in doua decantoare ascensionale si partial limpezita in decantoarele recuperatoare;
- Apa partial limpezita se filtreaza mecanic in trei filtre orizontale, cu suprafata de 32 mp/buc., prevazute cu strat de cuart grosier si sase filtre verticale, cu suprafata de 7 mp/buc, cu strat de cuart fin;
- Demineralizarea se realizeaza in sase linii tehnologice si consta in:
§ Retinerea cationilor pe rasina cationica;
§ Retinerea anionilor pe rasina anionica;
§ Regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni, dupa epuizarea acestora.
Produs finit: apa demineralizata, care este utilizata ca apa de alimentare a cazanelor de producere a aburului, ca apa tehnologica pentru diferite procese : producere Uree ; producere Amoniac

Instalatia de demineralizare II
A fost proiectata in anul 1987, pentru marirea capacitatii Instalatiei de demineralizare I, cu trei linii de schimbatori de ioni;
In prezent nu este utilizata, urmand a se da spatiului o alta utilizare.

9.9. Instalatia de separare aer
Date generale:
Anul punerii in functiune: 1979
Capacitate: prelucreaza 900 mc/h aer
Tehnologie:
Instalatie import URSS; este destinata obtinerii, prin rectificarea aerului atmosferic, a azotului si oxigenului. Poate functiona in patru regimuri tehnologice, cu obtinerea de azot si oxigen in faza gazoasa sau lichida.
Fazele procesului tehnologic
- filtrare aer atmosferic, comprimare, racire si purificare pe site moleculare;
- racire aer prin laminare si detenta, pana la temperatura de lichefiere si separarea in coloane de fractionare a azotului si oxigenului;
- asigurarea parametrilor tehnologici de obtinere a azotului si oxigenului in stare de gaze sau lichide, in functie de necesitati.
Produse finite
- Azot gaz:
§ Caracteristici: presiune 0,25 bar, puritate 99%, punct de roua: -79°C
§ Se obtin 600 mc/h azot gaz, comprimat la 8 atm sau 30 atm, utilizat in instalatiile tehnologice (amoniac, tanc de amoniac, rampa amoniac, uree) si la inertizarea traseelor tehnologice, a utilajelor sau cisternelor.
- Azot lichid: 60 l/h, stocat in rezervor criogenic,capacitate maxima 50.000 litri, livrat ca atare sau evaporat si utilizat ca azot gaz.
- Oxigen gaz:
§ Caracteristici: puritate 99,7%, punct de roua: -70°C;
§ Se obtin 80 mc/h oxigen gaz, presiune 150 atm, imbuteliat si livrat in butelii speciale catre diversi beneficiari.

9.10. Instalatia de imbuteliere oxigen
Date generale
- imbutelierea oxigenului se face in functie de comenzi;
- oxigenul gaz este furnizat de Instalatia de separare aer, la un debit de 80 mc/h, presiune de 150 atm;
- imbutelierea se face in recipiente speciale conform P.T.C5/85;
- cladire cu suprafata desfasurata de 460 mp, zidarie si pardoseala de beton;
- buteliile cu oxigen sunt depozitate in magazie special amenajata.

9.11. Instalatia de preparare lapte de var
Date generale
Anul punerii in functiune 1979
Capacitate 10 t/h lapte de var, sol 10%.
Fazele procesului tehnologic
- transportul varului, cu elevator cu cupe, din depozit in buncar dozator,
- dozarea varului in stingatoarele de var,
- stingerea varului cu apa industriala si obtinerea solutiei de concentratie 20%;
- dilutia solutiei, sub agitare, in bazine de dilutie, pana la o concentratie de 10%;
- pomparea laptelui de var catre utilizatori.
Materiale stocate:
- var: in depozitul de var, cu 2 compartimente, cu o capacitate de 200 mc fiecare, construit din beton
- lapte de var – 3 rezervoare din beton, V=28 mc/buc, amplasate in imediata vecinatate a depozitului de var.
Produs finit: solutie lapte de var 10%, utilizata pentru:
- decarbonatare apa bruta - in faza de pretratare
- neutralizare ape acide rezultate din regenerari filtre cationice in instalatia Demineralizare.

9.12. Statia de neutralizare ape uzate
A fost construita pentru tratarea fizico-chimica a apelor uzate tehnologice din instalatia de acid fosforic, apartinand S.C. H&H COMPANY SRL OVIDIU. Este compusa din:
- bazin de omogenizare suprateran, semiangropat, cu dimensiunile 44 x 20 x 2.75 m;
- bazin de neutralizare suprateran, treapta I, cu dimensiunile 23,8 x 4,6 x 2,65 m;
- decantor suprateran cu dimensiunile 32,3 x 23,8 x 3,5 m;
- bazin de neutralizare suprateran, treapta a II a, cu dimensiunile 14,8 x 4,6 x 2,4 m, prevazut cu racord pentru dozarea laptelui de var sol.10 %.
In prezent aceasta instalatie nu functioneaza; este inchiriata de SC Amurco SRL de la SC H&H COMPANY SA Ovidiu, pentru o eventuala extindere a capacitatii de stocare ape acide/ bazice din instalatia demineralizare, conform Anexa 1 la contract de inchiriere nr. 5492/ 10.11.2005.

Bazinul de retentie finala:
- este o constructie din beton, ingropata, descoperita, cu dimensiunile 80 x 22 x 4 m;
- are rolul de a colecta apele chimic impure provenite din instalatiile Demineralizare si Uree, cu un debit maxim de 150 mc/h – are rol de treapta de epurare finala; apele uzate sunt omogenizate, neutralizate daca este cazul cu lapte de var , pentru reglarea pH –ului .
- apele uzate din bazinul de retentie finala sunt evacuate in colectorul general, de unde se evacueaza impreuna cu apele conventional curate si apele pluviale in emisarul natural.

9.13. Activitatea de transport
Ø Activitatea de transport pe cale ferata uzinala se desfasoara in incinta obiectivului si a antestatiei C.F.U . Aceasta activitate consta in:
- manevrarea vagoanelor pline/goale in interiorul obiectivului, la fronturile de descarcare/incarcare;
- remorcarea vagoanelor pline/goale catre / din statia CFR Valea Seaca;
- cantarirea vagoanelor pline / goale.
Ø Pentru efectuarea acestor operatiuni specifice, operatorul detine Autorizatie de manevra feroviara si Certificat de manevra feroviara, eliberate de autoritatile competente.
Manevrele se efectueaza cu doua locomotive inchiriate de la SC H&H SRL Ovidiu, care sunt autorizate de A.F.E.R.
In cadrul compartimentului C.F.U. se realizeaza manevrarea de:
- vagoane CFR tip TALS, tip Uagps, tip Gags, tip Zas;
- cisterne de amoniac;
- cisterne de: acid sulfuric, lesie, formol, acid clorhidric, hipoclorit.
Ø Activitatea se desfasoara in flux continuu, cu personal calificat, conform legislatiei in vigoare.
Ø Se va asigura de operator numarul necesar de persoane care sa permita desfasurarea activitatii de incarcare/descarcare si transport in conditii de siguranta.

9.14. Alte activitati conexe
- serviciul controlul managerial al calitatii: se ocupa de controlul interfazic al productiei, verificarea calitatii materiilor prime si a produselor livrate;
- laborator ecologic;
- sectorul electric: se ocupa de distributia energiei electrice, livrarea energiei electrice, intretinerea si repararea echipamentelor electrice( transformatoare, motoare, statii de distributie ,etc.) este organizat pe ateliere specializate;
- sectorul AMC: se ocupa de intretinerea, repararea si autorizarea aparaturii de masura si control din instalatii si laboratoare;
.- sectorul control instalatii: se ocupa de verificarea realizarii la timp si de buna calitate a lucrarilor de intretinere si reparatii a .lucrarilor sadente ISCIR. Cat si pentru instalatii de ridicat. Se ocupa de verificarea cauzelor ce au determinat avarii .
10. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU
10.1. Aer
Instalatia/sursa de emisie poluanti Noxe emise Denumire echipament de dispersie Debit proiectatNmc/h Caracteristici echipament
Inaltime de emisie, m Diametru la varf, m Materiale principale de executie
Sistem de generare abur, in cadrul Instalatiei de Amoniac Kellogg / reformare primara Gaze de ardere Cos pentru dispersia gazelor de ardere (cos 104B) 205900 35,5 3,75 Otel carbon
Sistem de preincalzire gaze naturale, in cadrul Instalatiei de Amoniac Kellogg Gaze de ardere Cos pentru dispersia gazelor de ardere (cos 103B) 4178 25,5 0,76 Otel carbon
Instalatia de Uree Stripping / coloana de absorbtie – faza Sinteza uree NH3 Cos pentru dispersia gazelor reziduale(coloana de absorbtie) 1280 73 0,08 -otel inox-otel carbon
Instalatia de Uree Stripping / colectorul final – faza desorbtie-hidroliza NH3 Cos pentru dispersia gazelor reziduale(colector final) 150 74 0,6 Otel inox
Turn de granulare uree NH3Pulberi de uree Ventilatoare centrifugale (4 buc) 484000 66 2m/ventilator -turn: beton armat glisat, protejat cu chit asplit;-ventilator: otel inox (pale), otel carbon
Centrala termo-electrica/ ardere gaze naturale Gaze de ardere Cos pentru dispersia gazelor reziduale* (un cos pentru cele patru cazane) 220000 70 4,6 Beton si caramida refractara
Sursele de emisii punctiforme in aer si echipamentele pentru dispersie sunt prezentate in tabelul urmator:

* conform documentatiei de sustinere a solicitarii, inaltimea cosului asigura conditiile de evacuare si dispersie a gazelor reziduale, astfel incat sa nu afecteze sanatatea populatiei si mediul.

10.2. Apa
Apele evacuate de pe amplasament sunt colectate prin sistemele de canalizare interioara, descrise la capitolul 7.1.2. al prezentei autorizatii.

10.2.1. Debite de ape autorizate la evacuare

Categoria apei Receptori autorizati Volum total evacuat
Zilnic (mc/zi) Orar maxim (mc/h) Anual ( mii mc)
Ape uzate impure tratate, ape conventional curate Raul Bistrita maxim mediu 432 2192
10364 6005
Ape menajere RAGC Bacau 258 219 9 80


10.2.2. Sisteme de retinere si epurare a apelor uzate tehnologice
Apele uzate tehnologice rezultate din activitate sunt preepurate in instalatii locale si dirijate, prin sistemul de canalizare, in bazinul de retentie finala, in vederea epurarii fizico-mecanice, conform tabelului 10.2.2.
Tabelul 10.2.2.
Instalatia/sursa de emisie poluanti Denumire echipament de preepurare Caracteristici echipament Rol instalatie si eficienta
Instalatia uree, in care se genereaza apa de proces -bazine de desuleiere-desorber - 2 bazine din beton, V = 192 mc-coloana verticala din otel inox , Reducerea continutului de amoniac de la 1% la 0,05 % NH3
Instalatia demineralizare Rezervoare pentru amestecul apelor acide – bazice( bazine 32) Constructii din beton protejat cu geomembrana, V= 400 mc Bazine de neutralizare
Procese tehnologice de fabricatie si auxiliare Bazin de retentie finala(obiectiv 728) Constructie din beton, semiingropat, dimensiuni 80x22x4 m, cu racord de dozare lapte de var Omogenizare si corectie pH acid cu lapte de var, in vedere evacuarii in emisar

Nota: Sistemul de desorbtie-hidroliza este recomandat BAT pentru tratarea apei de proces si a condensatelor de proces si are drept scop indepartarea amoniacului, dioxidului de carbon si a ureei din apa/condensatele de proces, precum si recircularea gazelor in procesul de sinteza si reducerea emisiilor in aer.
Instalatia de desorbtie-hidroliza se va realiza conform Planului de actiuni.10.2.3. Apele pluviale
Sunt colectate prin reteaua interna de ape pluviale si dirijate in colectorul general, care dirijeaza apele in emisarul natural (raul Bistrita).

10. 2.4. Apele menajere
Sunt colectate prin canalizarea interna de ape menajere si evacuate in canalizarea municipala. Serviciul de preluare si epurare ape menajere este asigurat de RAGC Bacau, pe baza de contract incheiat cu SC Amurco SRL.

10.2.5. Evacuarea finala a apelor uzate
SC Amurco SRL Bacau evacueaza in emisarul natural, prin colectorul general, ape uzate care provin din urmatoarele surse:
- bazinul de retentie finala (ape uzate tehnologice, epurate),
- ape conventional curate ( din activitate si de la terti ),
- ape pluviale.
Evacuarea in rau se realizeaza prin canal de beton, subteran, cu o lungime de cca.1,5 km.

Operatorul va lua toate masurile pentru reducerea la minim a contaminarii apei si buna gospodarire a apei, aplicand cel putin urmatoarele recomandari BREF/BAT:
· reducerea la mimin a volumului de apa proaspata utilizat in instalatia integrata prin:
o utilizarea apei recirculate,
o aplicarea tehnicilor de buna gospodarire la functionarea si intretinerea regulata a facilitatilor existente,
o prevenirea si controlul scurgerilor;
· reducerea contaminarii apei uzate evacuate si a volumului acesteia, prin:
o aplicarea tehnicilor de reducere a nivelului de apa reziduala generata din fiecare activitate desfasurata pe amplasament,
o aplicarea tehnicilor de reducere a contaminarii apei reziduale specifice fiecarui proces.
Schema de buna gospodarire a apei va fi inclusa in Sistemul de management de mediu.

10.3. Sol si apa subterana
-Suprafata de teren ocupata de obiectivele a caror operator este SC Amurco SRL Bacau: 78.345, 05 mp;
Dotari existente, care asigura protectia calitatii solului si apei subterane :
- depozitarea materiilor prime, a materialelor auxiliare si a produselor finite se face in magazii si depozite special amenajate, cu respectarea conditiilor impuse categoriei de materiale depozitate:
§ depozit central ,
§ depozit de catalizatori ,
§ depozit de var ,
§ depozit de ulei,
§ depozit de uree
- stocarea combustibililor se face in depozitul de combustibili, special amenajat; acesta cuprinde doua rezervoare cilindrice, subterane, de capacitate 100 t/buc., cuva de retentie betonata si rigole de colectare a eventualelor pierderi, separator de produse petroliere; platforma de deservire a rezervoarelor este betonata, cu rigola si basa de colectare a apelor pluviale impurificate cu produse petroliere; In prezent aprovizionarea si depozitarea se face direct in butoaie de tabla de 200 l/ buc care se pastreaza intr-o magazie acoperita
- stocul de pacura din rezervoarele existente pe amplasament a fost lichidat, gospodaria de pacura a fost inchisa si in CET se utilizeaza drept combustibil gazele naturale;
- platforma betonata la tancul de amoniac si racord la canalizarea de ape chimic impure;
- containere pentru depozitarea deseurilor menajere, inchiriate de la S.C. SOMA S.A.

Surse posibile de poluare a solului si apei subterane:
- depuneri de pulberi de uree, datorate emisiilor in aer,
- depuneri de pulberi ca urmare a manipularii si depozitarii substantelor solide, utilizate ca materii prime, materiale sau rezultate ca produse finite,
- gestionare necorespunzatoare a substantelor si preparatelor chimice utilizate, a materialelor de intretinere, combustibililor, uleiurilor, deseurilor si deseurilor de ambalaje,
- infiltratii datorate posibilelor neetanseitati ale rezervoarelor, cuvelor sau canalizarilor,
- deversarilor accidentale de substante si materiale.

Societatea dispune de 4 puturi de monitorizare a calitatii apei subterane. Acestea sunt amplasate astfel:
- zona tanc amoniac, notat PF 1;
- CET, notat PF 2;
- vecinatate turn hidro, notat PF 3;
- zona bazin de retentie finala (obiectiv 728) notat PF 4;
Analizele se efectueaza in cadrul laboratorului propriu, cu personal calificat.

Cerinte minime necesar a fi respectate pentru protectia solului si apei subterane:
Ø structuri subterane:
- sa aiba izolatie de siguranta,
- sa existe un sistem de detectare permanenta a scurgerilor,
- sa fie incluse in programul de inspectie si intretinere, intocmit anual pentru intreaga instalatie;

Ø rezervoare, cisterne, vase de stocare si depozitare, conducte de transport:
- sa fie asigurata integritatea recipientului, vasului, depozitului si a sistemelor de transport prin conducte, sa fie rezistente la actiunea materialelor si substantelor depozitate, in conditiile specifice,
- sa existe sisteme de captare a scurgerilor de la vane, robinete,
- sa se asigure cuve etanse de retinere a scurgerilor accidentale, sau suprafete de contact cu solul sau subsolul impermeabile, dupa caz,
- sa fie asigurate imbinari etanse ale constructiilor,
- sa faca obiectul inspectiilor vizuale regulate si a inspectiilor periodice planificate,
- sa se asigure capacitate de preluare a substantelor depozitate, in caz de scurgeri, defectiuni, avarii.

11. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVELUL DE ZGOMOT

11.1.AER
Conditii locale privind calitatea aerului
Din raportul privind calitatea factorilor de mediu pentru sem.I 2006 si sem.II 2006, publicat de APM Bacau, in municipiul Bacau s-au inregistrat urmatoarele date referitoare la calitatea aerului:
· Semestrul I 2006
Conditii meteo:
- calm atmosferic: 0%
- vant intre 0,5 si 2 m/s: 34,18%
- vant cu V> 2m/s: 65,03%
- temperatura: media negativa -11,3°C in februarie si media pozitiva 25,5°C in iunie;
- umiditate: max.90,2% in februarie si minima 47% in luna mai; valorile inregistrate au favorizat acumularea de poluanti in atmosfera.
Valori medii zilnice pentru indicatorul NH3, in 5 puncte de recoltare din oras si zone limitrofe, raportat la STAS 12574/87:

Puncte de recoltare
Sediu APM(centru) Cartier Gheraiesti Zona aeroport FRE cartier Margineni Com.N.Balcescu
Conc.mediemg/mc 0,0164 0,015 0,0129 0,0148 0,0219
Prag alertamg/mc 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
CMA, mg/mc 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Nu s-au inregistrat depasiri ale pragului de alerta pentru valorile medii zilnice ale concentratiei de amoniac.

Probe momentane pentru indicatorul NH3, raportat la STAS 12574/87:
o 43 probe efectuate;
o 7 depasiri ale pragului de alerta
o 9 depasiri ale CMA
Pentru indicatorii NO2, SO2, pulberi sedimentabile: nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor admise, conform prevederilor Ordinului 592/2002.

· Semestrul II 2006
Conditii meteo:
- calm atmosferic: 0%
- vant intre 0,5 si 2 m/s: 52,25%
- vant cu V> 2m/s: 45,82%
- temperatura: media semestrului 12,8°C,
- umiditate: max.98% in decembrie, minima 50% in noiembrie, valori care au favorizat acumularea de poluanti in atmosfera.

Valori medii zilnice pentru indicatorul NH3, in 5 puncte de recoltare din oras si zone limitrofe, raportat la prevederile STAS 12574/87:

Statie automata (Universitate) Sediu APM(centru) Cartier Gheraiesti Zona aeroport FRE cartier Margineni Com.N.Balcescu
Conc.mediemg/mc 0,022 0,02 0,023 0,013 0,019 0,021
Prag alertamg/mc 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
CMAmg/mc 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
S-a inregistrat o depasire a CMA de 0,1 mg/mc, in punctul de recoltare din com. Nicolae Balcescu, in luna noiembrie, valoarea rezultata fiind de 0,116 mg/mc.

Probe momentane pentru indicatorul NH3, raportat la STAS 12574/87:
o 32 probe efectuate;
o 6 depasiri ale pragului de alerta;
o 12 depasiri ale CMA (conf.STAS 12578/87, CMA=0,3 mg/mc)

11.1.1. Emisii
a) Emisii punctiforme dirijate
Valori limita de emisie pentru poluantii evacuati in atmosfera: se vor incadra in valorile specificate in tabelul 11.1.
Tabelul nr.11.1.
Nr.crt Sursa de emisie Punctul de emisie Poluant emis Valori limita de emisie (VLE)
Concentratia limita admisa Observatii
1. Sistem de generare abur in Instalatia de Amoniac Kellogg, putere termica nominala 45,34 MWt Cos de dispersie gaze reziduale – reformare primara (cos 104B)Combustibil:gaze naturale NOxSO2pulberi Conform Ordinului 462/1993(mg/Nmc)*350355 Se aplica de la la data emiterii autorizatiei
2. Sistem de preincalzire gaze naturale, in Instalatia de Amoniac Kellogg Cos de dispersie gaze reziduale – (cos 103B)Combustibil:gaze naturale NOxSO2pulberi Conform Ordinului 462/1993(mg/Nmc)*350355 Se aplica de la data emiterii autorizatiei
3. Instalatia de Uree stripping Coloana de absorbtie – faza sinteza NH3 4100 mg/Nmc** VLE valabila pana la data: 31.12.2009
4. Instalatia de Uree stripping Cos final – faza desorbtie-hidroliza NH3 71000 mg/Nmc** VLE valabila pana la data: 31.12.2007
5. Instalatia de Uree stripping(granulare in sistem prilling) Turn de granulare – faza de granulare uree NH3 50 mg/Nmc Conform recomandarilor BREF/BAT100mg/Nmc1kg/t produs
Pulberi de uree 50 mg/Nmc Conform recomandarilor BREF/BAT150 mg/Nmc1,5 kg/t uree
6. Centrala termo-electrica, putere termica nominala 69,6x4 MWt Cos de dispersie gaze rezidualeCombustibil:gaze naturale SO2NOxPulberi Conform HG 541/2003(mg/Nmc)*35 3005 Se aplica de la data emiterii autorizatiei

* VLE exprimate in mg/Nmc, la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale;
VLE pentru pozitiile 1, 2, 6 din tabelul 11.1.A sunt stabilite pentru conditii standard de referinta: T = 237 K , p = 101,3 kPa , gaze uscate, in conditii normale de functionare a instalatiilor de ardere combustibil;

** VLE reprezinta valorile medii de emisie realizate si raportate de societate pana la data autorizarii, determinate cu laboratorul propriu. Ele se regasesc in documentatia de sustinere a solicitarii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.
Aceste valori sunt valabile pentru conditii de functionare normala a instalatiilor si nu se aplica pentru perioadele de functionare anormala (pornire, oprire).
Nota :
1. VLE stabilita pana la data de 31.12.2007 va fi revizuita de ARPM Bacau, dupa realizarea masurilor 1.1. si 1.2. din Planul de actiuni;
2. VLE stabilita pana la 31.12.2009 va fi revizuita de ARPM Bacau, dupa realizarea masurii 1.3. din Planul de actiuni;
3. Revizuirea VLE stabilite pentru punctele 3 si 4 din tabelul 11.1. se va face de catre ARPM Bacau, la data scadenta, in baza masuratorilor de emisii, efectuate de un laborator tert, acredidat;
4. Instalatia de producere a energiei ( CET) va respecta Plafoanele anuale de emisii pentru SO2, NOx si pulberi, prevazute in Angajamentele de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, capitolul „Mediu” – Directiva Consiliului nr.2001/80/CE privind limitarea anumitor poluanti in aer proveniti din instalatii mari de ardere, dupa cum urmeaza:

Cazane: nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 – total putere termica MWt: 69,6 x 4

poluant conformare Plafoane de emisii in aer ( t/an )
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SO2 An 2004 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
NOx An 2004 465,5 465,5 465,5 465,5 465,5 465,5 465,5
pulberi An 2004 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

b) Emisii nedirijate (difuze, fugitive)
- Surse:
o fluxurile tehnologice, ca urmare a posibilelor neetanseitati ale utilajelor statice si dinamice si scapari accidentale de poluanti;
o bazine de stocare, neutralizare ape uzate;
o activitati de transport, manipulare, incarcare / descarcare materii prime, materiale auxiliare, produse finite;
o operatii si manevre la pornirea / oprirea instalatiilor.
- Principalii poluanti din emisiile difuze in aer sunt amoniacul, pulberile de uree, pulberile totale, gazele arse din activitatea de transport.
- Masuri necesare pentru prevenirea sau reducerea emisiilor fugitive:
- desfasurarea planificata a activitatilor de intretinere si reparatii;
- controlul planificat al etanseitatii utilajelor si echipamentelor;
- reducerea la minim a emisiilor de pulberi in situatia manipularii solidelor ( uree, var, catalizatori, alte materiale auxiliare) prin aplicarea unor bune tehnici de gospodarire si control,
- interventia rapida in cazul depistarii pierderilor necontrolate de noxe in
atmosfera.

11.1.2. Imisii
- Toate instalatiile care produc emisii dirijate de noxe in atmosfera din surse punctiforme si emisii nedirijate vor fi exploatate de operator astfel incat nivelul imisiilor, la receptorii de noxe din zona locuita, sa se incadreze in VLE impuse de legislatia in vigoare;
- In cazul aparitiei conditiilor meteorologice defavorabile dispersiei noxelor in atmosfera, operatorul are obligatia de a reduce activitatea generatoare de emisii pana la nivelul minim de functionare a instalatiei , din punct de vedere tehnic;
- Operatorul va stabili legatura permanenta cu statia meteo Bacau, astfel incat pe baza previziunilor meteo, sa ia masurile preventive de reducere a emisiilor de amoniac si pulberi de uree in aer, in vederea diminuarii impactului asupra populatiei si a mediului.

11.2. APA
Operatorul detine autorizatia de gospodarire a apelor nr.16/2006.
Concentratiile maxime admise pentru poluantii emisi in apele uzate, evacuate din activitate, se vor incadra in valorile din tabelul 11.2.
Tabelul nr.11.2.
Nr.crt. Categoria de ape Indicatori de calitate Valori admise*(mg/i) Receptor ape uzate
1. Ape uzate tehnologice pH 6,5 – 8,5 Raul Bistrita
suspensii 60
CCOCr 70
Azotati 25
Azotiti 1
Azot amoniacal (NH4+) 17
Azot total 15
Uree 13,5
Fluoruri (F-) 4
Fosfor total (Pt) 1,3
Cloruri (Cl-) 300
Sulfati (SO4)2- 400
Calciu (Ca 2+) 300
Magneziu (Mg2+) 100
Fier total ionic 2,8
Substante extractibile 20
Reziduu fix 2000
2. Ape menajere evacuate in reteaua RAGC Bacau TemperaturapHsuspensiiCBO5Azot amoniacalSulfatiSubstante extractibile 40°C6,5-8,5 unitati3503003060030 Canalizare municipala
* valorile limita admise sunt stabilite prin autorizatia de gospodarire ape, in baza prevederilor HG 188/2002, completata cu HG 352/2005 ( NTPA 001 si NTPA 002 ) si HG 351/2005.


NOTA:
- din activitate nu trebuie sa existe alte emisii de poluanti in apele uzate;
- in cazul in care se observa aparitia in apa uzata evacuata a unor substante sau materiale care pot produce contaminarea acesteia, operatorul va lua de urgenta urmatoarele masuri:
- realizarea unei investigatii pentru a identifica si a izola sursa de contaminare;
- aplicarea de masuri pentru stoparea poluarii, prevenirea extinderii contaminarii si de minimizare a efectelor acesteia;
- notificarea incidentului catre autoritatile de mediu si autoritatile de gospodarire a apelor, cat mai curand posibil, in maxim 24 de ore;
- modificarea autorizatiei de gospodarire a apelor va fi adusa la cunostinta ARPM Bacau in termen maxim de 30 de zile.
- se vor incheia contracte de prestari servicii cu unitatile care utilizeaza apa din reteaua de apa potabila sau evacueaza ape uzate in reteaua administrata de SC Amurco SRL.

11.3. SOL si APA SUBTERANA

11.3.1. Calitatea solului si a apei subterane din zona de operare a SC Amurco
- Conform Raportului de amplasament, solul de pe amplasamentul de operare prezinta o poluare istorica locala, cu continut ridicat in fosfor total, ioni sulfati, comparativ cu prevederile Ordinului MAPPM nr.756/1997, pentru categoria de teren cu folosinta mai putin sensibila;
- poluarea istorica a solului se inregistreaza ca urmare a desfasurarii activitatilor specifice industriei chimice anorganice in cadrul fostei platforme chimice de fabricare a ingrasamintelor;
- apa subterana este impurificata fata de calitatea impusa de Legea 458/2002, cu modificarile ulterioare, cu poluatii specifici activitatii de fabricare a ingrasamintelor chimice, desfasurata anterior pe amplasament : cloruri, azot amoniacal, sulfati, fosfor total;

11.3.2. Masuri de protectie a calitatii solului si apei subterane
- respectarea destinatiei depozitelor si magaziilor, intretinerea lor permanenta si respectarea conditiilor de depozitare a materialelor;
- respectarea instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca;
- respectarea instructiunilor de intretinere si exploatare a instalatiilor, utilajelor, mijloacelor de transport si a celorlalte active din dotare;
- respectarea planurilor de revizii si reparatii;
- instruirea periodica si adecvata a personalului propriu, a persoanelor prezente temporar pe amplasament;
- evacuarea ritmica de pe amplasament a deseurilor generate de activitate, in vederea valorificarii sau eliminarii, in conditii de siguranta pentru mediu, cu respectarea legislatiei specifice gestionarii deseurilor;
- valorificarea si eliminarea (dupa caz) a deseurilor generate de activitate se va face pe baza de contract, cu agenti economici autorizati in desfasurarea acestor activitati;
- exploatarea corecta a instalatiilor de captare, tratare si transport a apei, precum si a sistemelor de colectare, epurare si evacuare a apelor uzate;
- desfasurarea activitatii de productie si a activitatilor auxiliare in conditii de siguranta, pentru a reduce la minim pierderile de substante si a utiliza eficient resursa de apa;
- respectarea programelor de revizii si reparatii a instalatiilor, rezervoarelor, sistemelor de retele si canalizare, precum si aplicarea masurilor care se impun in urma verificarilor si reviziilor efectuate;
- intretinerea in stare de functiune a puturilor de observatie a calitatii apei subterane;
- monitorizarea calitatii apei subterane, conform prevederilor capitolului „Monitorizare” din prezenta autorizatie.

11.3.3 Operatorul are obligatia protejarii solului si apei subterane prin masuri adecvate, astfel incat pentru indicatorii specifici activitatii actuale, sa nu se depaseasca valorile inregistrate la data autorizarii; se vor considera ca valori de referinta datele cuprinse in documentatia de sustinere a solicitarii.
Monitorizarea calitatii apei subterane se va face pentru urmatorii indicatori:
-pH
- azot amoniacal
- oxidabilitate
- sulfati

11.4. NIVELUL DE ZGOMOT
11.4.1. Surse de zgomot:
- instalatiile de productie si instalatiile auxiliare, prin echipamente in functiune, in special: compresoare, ventilatoare, suflante, pompe;
- purjele de la CET;
- traficul uzinal;
La limita amplasamentului exista surse de zgomot, datorita zonei industriale si traficului auto si CF.

11.4.2. Valori limita admise
La locurile de munca: se vor respecta prevederile legislatiei specifice de protectie a muncii.
La limita amplasamentului: valoarea maxima admisa a nivelului de zgomot, conform prevederilor STAS 10009/1988- Acustica urbana – este de 65 db(A), valoarea curbei de zgomot, Cz 60 dB.

11.4.3. Se vor lua masuri pentru reducerea zgomotului, prin asigurarea bunei functionari a instalatiilor si efectuarea inspectiilor si reviziilor periodice.

11.5. MIROS
Amoniacul, principalul poluant al aerului, este un gaz cu miros specific, care creeaza senzatii de iritare si disconfort.
Titularul activitatii va lua masuri pentru ca mirosul sa nu creeze disconfort, prin reducerea emisiilor:
- de la sursele punctiforme:
o prin masurile de modernizare a instalatiilor (conform Planului de actiuni),
o prin asigurarea bunei functionari a instalatiilor si respectarea parametrilor tehnologici,
o asigurarea intretinerii corespunzatoare pentru reducerea numarului de opriri accidentale;
- de la sursele difuze de emisii, prin prevenirea generarii lor, iar in cazul in care acestea nu pot fi prevenite, prin masuri adecvate de reducere.

12. GESTIUNEA DESEURILOR
12.1. Deseuri produse, colectate, stocate temporar
Din activitate se genereaza categoriile de deseuri enumerate in tabelul 12.1.
Tabelul 12.1.
Nr.Crt. Sursa/activitatea generatoare Tipul de deseu si codul, conform HG nr. 856/2002 Mod de colectare Mod de stocare temporara Observatii
1. Procesul tehnologic de fabricare a amoniacului Catalizatori uzati,Cod 16 08 01 In recipienti metalici, cu capac etans Magazia centrala-depozit catalizatori Deseu nepericulos
2. Demineralizarea apei industriale Rasini schimbatoare de ioni epuizateCod 19 09 05 In recipienti metalici, cu capac etans Platforma betonata, S=20, amplasata.in incinta sectiei. Deseu nepericulos
3. Activitati de intretinere si reparatii Deseuri metalice,Cod 17.04.07 Colectare organizata, pe categorii, la sectii si ateliere Platforme betonate, amenajate la .at mecanic central Deseu nepericulos
4. Activitati de intretinere si reparatii Uleiuri uzate,Cod 13 02 05* Doua rezervoare metalice Depozitul de uleiuri Deseu periculos
5. Activitati de curatare si intretinere instalatii si echipamente Namoluri reziduale, cod 19 08 14 Controlat, in momentul curaratirii bazinelor, canalizarilor, echipamentelor Deseu nepericulos
6. Activitati de transport Baterii si acumulatori uzati*Cod 160601 Controlat,in momentul schimbarii Depozitul central Deseu periculos
7. Activitati de transport Anvelope uzateCod 16.01.13 Controlat, in momentul schimbarii Depozitul central Deseu nepericulos
8. Activitati igienico-sanitare Deseuri menajereCod 20 03 01 Containere speciale, Sectii si ateliere Deseu nepericulos

12.2. Deseuri refolosite
Nu sunt generate deseuri care pot fi refolosite in activitate

12.3.Valorificarea / eliminarea deseurilor

Nr.crt. Tipul de deseu Mod de comercializare, valorificare Eliminare
1. Deseuri metalice Vanzare catre agenti economici, in vederea valorificarii, pe baza de contracte.
2. Catalizatori uzati Valorificare prin agentii economici furnizori ai catalizatorilor proaspeti .
3. Uleiuri uzate Valorificare prin unitati autorizate in preluarea acestor deseuri, cu respectarea prevederilor HG 662/2001, cu modificarile ulterioare.
4. Anvelope uzate Valorificare prin agenti economici care comercializeaza anvelope , la schimb cu cele noi, cu respectarea prevederilor HG 170/2004
5. Baterii si acumulatori uzati Valorificare prin unitati autorizate in preluarea acestor deseuri
6. Deseuri de ambalaje Deseurile de hartie se valorifica la terti Containere, butoaie si alti recipienti in care s-au depozitat substante chimice-se utilizeaza pentru alte produse sau se livreaza la firme specializate pentru distrugere
7 Rasini schimbatoare de ioni epuizate - Se livreaza la furnizor
8 Namoluri reziduale(steril de var) - Incepand cu 1.05.2006 sterilul de var se preia de catre CONBAC S.A.
9 Deseuri menajere depozitul de deseuri al municipiului, prin intermediul societatii SOMA, pe baza de contract.
10 Alte deseuri Deseurile de ambalaje se vor gestiona cu respectarea prevederilor HG 621/2005 Deseurile cu continut de azbest, posibil a rezulta din activitatile de constructii si dezafectari, se vor gestiona conform prevederilor HG 124/2003, cu modificarile ulterioare.

12.4. Gestionarea ambalajelor
Ambalajele folosite si rezultate din activitate vor fi gestionate in vederea recuperarii si reciclarii, conform prevederilor HG 621/2005, privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.
Datele specifice privind aceasta activitate se vor raporta in conformitate cu prevederile Ordinului 927/2005.

12.5. Pentru reducerea impactului deseurilor asupra mediului se vor aplica:
- masuri de minimizare a cantitatilor de deseuri generate de activitate;
- stocarea numai in spatiile special amenajate, pe categorii;
- valorificarea sau eliminara ritmica a deseurilor, dupa caz, fara a crea stocuri care ar putea produce un impact negativ asupra mediului;
- este interzisa:
o orice deversare necontrolata de uleiuri uzate in sistemul de canalizare, in apele de suprafata sau pe sol,
o orice prelucrare a uleiurilor uzate care poate determina o poluare a mediului;
o orice depozitare necontrolata a deseurilor;
- eliminarea deseurilor de pe amplasament se va face pe rute bine stabilite, cu mijloace de transport conforme, care sa previna impactul asupra mediului,
- personalul va fi instruit cu privire la modul de gestionare a deseurilor rezultate din activitate.

12.6. Titularul autorizatiei are obligata evitarii producerii de deseuri; in cazul in care acestea se produc, ele sunt valorificate, iar daca acest lucru este imposibil tehnic sau economic, deseurile sunt eliminate astfel incat se se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului.

12.7. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

13. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. FUNCTIONAREA IN AFARA CONDITIILOR NORMALE DE OPERARE

13.1. Factori de risc
In instalatiile de producere amoniac si uree, precum si in CET exista riscuri de producere a accidentelor, datorita:
- coroziunii instalatiilor;
- formarii de amestecuri de gaze explozive;
- eliminarilor de noxe, peste limitele admise.
Se vor lua permanent masuri pentru:
- intretinerea corespunzatoare a instalatiilor si respectarea Planului de revizii si reparatii;
- evitarea formarii de amestecuri de gaze explozibile;
- prevenirea incendiilor,
- prevenirea poluarii accidentale a apelor;
- respectarea prevederilor legale privind instalatiile sub presiune;
- in cazul unor calamitati naturale se vor aplica prevederile Planului privind gestionarea si managementul urgentelor civile, nr. S05/27.05.2005.

13.2. Incadrarea in prevederile HG 95/2003
Conform HG nr.95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, SC AMURCO SRL Bacau desfasoara activitati in care sunt prezente substante periculoase in cantitati mai mari decat cele prevazute in anexa nr.2, tabelul 1, coloana 3. Operatorul se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc major.
Conform obligatiilor care ii revin, in baza prevederilor HG 95/2003, pentru prevenirea accidentelor majore si interventia rapida si eficienta in caz de producere a accidentelor majore generate de substante periculoase, operatorul detine:
- Raport de securitate, nr.S6/22.09.2005;
- Politica de prevenire a accidentelor majore, nr 1104/21.02.2006 ( PPMA)
- Planul de urgenta interna, nr.2729/16.12.2005;
- Planul de urgenta externa, nr.378943/27.02.2006, intocmit de ISU Bacau;
- Planul de alarmare si interventie in caz de accident chimic ( este cuprins in planul de urgenta interna)
- Acceptul privind functionarea din punct de vedere PSI, nr.11.270/13.09.2005;
- Operatorul a intocmit la data de 15 02. 2006, cu numarul 946, materialul de informare a publicului, conform prevederilor HG nr. 95/2003; acesta a fost avizat de ISU Bacau cu nr. 3794/9.03.2006 si difuzat catre institutii , societati si administratii publice-primarii vecine : CONBAC Bacau, ILS Bacau, CET Bacau,SELENA MOTOR SPORT Bacau, GLOBAL INVEST Bacau, INTERSERV Bacau ,H&H Company SRL Ovidiu , primaria Bacau , primaria Nicolae Balcescu , primaria Letea Veche .13.3. Obligatiile titularului activitatii:
Conform prevederilor HG nr.95/2003:
- Planul de urgenta interna (PUI) se evalueaza, se testeaza si se revizuieste de catre titularul activitatii la interval de cel mult trei ani, conform Normelor metodologice elaborate de autoritatea centrala de protectie civila si ori de cate ori se impune;
- Planul de urgenta externa (PUE) se evalueaza, se testeaza si se revizuieste de catre autoritatile teritoriale pentru protectie civila la interval de cel mult trei ani si ori de cate ori se impune,
- Raportul de securitate (RS) se va revizui cel putin o data la cinci ani.
- Perioada maxima intre repetarea si transmiterea informatiilor catre public nu va depasi cinci ani;
- Suplimentar, toate documentele mentionate mai sus se revizuiesc si se actualizeaza ori de cate ori este necesar, la initiativa titularului activitatii sau la cerea autoritatilor, acolo unde acest lucru este justificat de aparitia unor modificaril in instalatii, ale datelor care au stat la baza elaborarii lor, sau pentru a fi luate in considerare noi cunostinte tehnice in domeniul securitatii in exploatare.

In conformitate cu prevederile HG 95/2003, operatorul are urmatoarele obligatii:
- sa puna la dispozitia publicului raportul de securitate; operatorul poate solicita autoritatilor competente sa nu faca publice anumite informatii din raportul de securitate, in conditiile prevazute de art.13, alin.(4) al HG 95/2003,
- sa notifice imediat APM Bacau, ARPM Bacau si ISU Bacau aparitia urmatoarelor situatii:
o cresterea semnificativa a cantitatii sau schimbarea semnificativa a naturii ori starii fizece a substantelor periculoase prezente sau aparitia oricarei modificari in procesele in care sunt utilizate substantele periculoase,
o inchiderea definitiva, temporara sau trecerea in regim de conservare a instalatiilor,
o schimbarea titularului activitatii.
- sa raporteze catre APM, ARPM, ISU, GNM orice incident/accident.

In vederea prevenirii accidentelor, operatorul va respecta minim urmatoarele :
- permanent ia toate masurile necesare pentru a preveni producere de accidente majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului;
- mentine in functiune toate sistemele de siguranta din dotare, mentionate in RS,
- siguranta instalatiilor, protectia personalului si protectia mediului trebuie sa fie obiective prioritare in cadrul obiectivelor generale ale societatii;
- intreg personalul trebuie sa cunoasca si sa respecte prevederile politicii de prevenire a accidentelor, planurilor de urgenta interne si urgenta externa;
- managementul de varf va asigura mijloacele financiare si personal pentru indeplinirea obiectivelor privind siguranta instalatiilor;
- instruirea personalului privind siguranta instalatiilor si managementul situatiilor de urgenta se va face periodic; se va respecta procedura privind instruirea, scolarizarea si/sau perfectionarea angajatilor si a colaboratorilor (dupa caz);
- verificarea periodica a sistemelor de alarmare, de evacuare in siguranta a persolanului, de comunicare interna si externa;
- evaluarea, testarea si, unde este necesar, revizuirea planului de urgenta interna, cu periodicitatea stabilita prin HG 95/2003.

Regulamentele de operare a instalatiilor si instructiunile de lucru vor fi completate, ori de cate ori este necesar, cu masuri de prevenire a accidentelor, siguranta in exploatare si protectie a mediului, pentru urmatoarele situatii:
o la pornirea instalatiilor,
o operare ,
o oprire accidentala sau planificata,
o in perioada de revizie.
- Se va intocmi o procedura scrisa privind verificarea periodica a acestor regulamente si instructiuni, actualizarea si adaptarea lor la conditiile de operare, inclusiv modul de informare a personalului muncitor cu privire la modificari.
- Toate defectiunile aparute in functionarea si exploatarea instalatiilor, care pot avea efecte importante asupra mediului vor fi inregistrate in registru special instituit, care va cuprinde informatii privind: instalatia, data si durata defectiunii, tipul defectiunii, cantitatea de substante periculoase eliberate, urmarile defectiunii aparute, masurile imediate luate pentru remediere, masuri luate pentru prevenirea situatiilor similare, alte date daca sunt necesare.

In cazul producerii unui accident major in care sunt implicate substante periculoase, titularul are obligatia de a informa imediat autoritatile publice teritoriale cu responsabilitati in domeniile protectiei civile, protectiei mediului, administratiei publice, protectiei muncii si sanatatii publice.

13.3 Functionarea in afara conditiilor normale de operare
La data autorizarii, pentru situatia de pornire a instalatiei de uree se emit in aer 1014 kg/h amoniac. Reducerea emisiilor cu cca.70% se va atinge prin realizarea masurii 1.1. din Planul de actiuni, cu termen de finalizare 31.12.2007.
In situatiile in care instalatiile de productie sau cele auxiliare functioneaza in afara parametrilor normali de operare, se vor aplica procedurile de interventie stabilite pentru fiecare tip de avarie si instalatie .
In cazuri de incidente, avarii, care pot produce sau au produs accidente, operatorul va reduce sau va opri activitatea imediat ce este posibil, pana la restabilirea functionarii normale. Interventiile in instalatii se vor face numai de personal specializat, instruit si testat periodic.

14. MONITORIZAREA ACTIVITATII
Conform prevederilor OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, art.14, alin.(4), „titularul activitatii are obligatia de a informa autoritatile pentru protectia mediului cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati, precum si cu privire la accidente sau pericole de accidente”.

Automonitorizarea are urmatoarele componente:
- monitorizarea variabilelor de proces;
- monitorizarea emisiilor si a calitatii factorilor de mediu;
- monitorizarea post-inchidere.

Monitorizarea variabilelor de proces se face in conformitate cu procedurile SMC, in baza procedurilor operationale sau de sistem:
-prin inregistrari, in cadrul instalatiilor tehnologice, prin sisteme automate, inregistrari in registrele fiecarei sectii si centralizat, de catre serviciile specifice ( productie, energetic, dispecerat, control instalatii, CTC) – procedura „Masurarea si monitorizarea proceselor PE – MC – 10 – 10.03/Ed.1/2005;
-prin analize periodice, de catre factorii de raspundere, la nivelul sectiilor si la nivelul societatii,

Se vor inregistra parametrii de proces, materii prime, materiale auxiliare, utilitati in conditii normale de functionare, precum si datele specifice de functionare in afara conditiilor normale de operare.

Monitorizarea emisiilor
Se face de catre operator, prin:
- masuratori si analize efectuate de labotatorul ecologic si laboratoarele de sectii (uree, demineralizare), cu personal calificat, desemnat prin decizie;
- inregistrare, urmarirea si interpretarea rezultatelor, de Serviciul PEC;
- raportarea catre autoritatile de protectie a mediului, conform cerintelor prezentei autorizatii.

14.1. AER
14.1.1. Emisii: monitorizarea emisiilor din surse punctiforme dirijate se va face conform tabelului 14.1.
Tabelul 14.1.
Nr.Crt. Instalatia Punctul de prelevare a probelor Poluanti analizati Frecventa Metoda de prelevare Metoda de analiza
1. Fabricare amoniac- sistemul de generare abur Cos de dispersie gaze arse – 104 B NOx, SO2, pulberi 1analiza/semestru Conform Ordinului 462/1993 sau Normelor europene Conform: -Normelor europene sau standardelor ISO in vigoare;saustandardelor romane in vigoare, sau-Ghidului national al emisiilor de poluanti-apendix 3
2. Fabricare amoniac- sistemul de generare abur Cos de dispersie gaze arse 103 B NOx, SO2, pulberi 1analiza/semestru
3. Fabricare uree Coloana de absorbtie NH3 ▪pana la data de 31.08.2008:-1/schimb*, (calcul)-2/saptamana (determinari cu laborator propriu)-1/luna (cu laborator tert acreditat) - la pornirea si oprirea instalatiilor▪continuu, dupa montarea aparaturii de monitorizare continua (de la 01.09.2008)
4. Fabricare uree Cos final NH3 ▪pana la data de 31.08.2008:-1analiza/schimb* (calcul)-2 analize/saptamana (determinari cu laborator propriu)-1/luna (cu laborator tert acreditat) - la pornirea si oprirea instalatiilor:▪continuu, dupa montarea aparaturii de monitorizare continua (de la 01.09.2008)
5. Turn de granulare uree Ventilator Pulberi totaleNH3 1analiza/semestru1analiza/saptamana
6. Centrala termo-electrica Cos de dispersie gaze reziduale NOx 1analiza/semestru , pana la 31.12.2008-continuu, incepand cu data de 1.01.2009
SO2pulberi 1/semestru
* va consta in calcularea emisiilor, conform inregistrarilor calculatorului de proces.

Punctele de recoltare probe se vor amplasa conform cerintelor Ordinului 462/1993.
La analiza emisiilor de poluanti in aer se vor inregistra cel putin urmatoarele date:
- locul ,data si ora ( intervalul de timp ) masuratorii,
- date si conditii de functionare a instalatiei in timpul prelevarii probei;
- metoda si aparatele de masurare utilizate;
- recoltarile aplicate la efectuarea masuratorilor;
- valorile masuratorilor ( individuale, precum si orice alte date de masuratori necesare, pentru aprecierea rezultatelor); se vor determina concentratii si debite masice;
- evaluarea rezultatelor (medii, erori);
- persoanele care au efectuat masuratoarea.

Anual, operatorul va demonstra incadrarea emisiilor de poluanti in aer, proveniti de la CET, in plafoanele anuale de emisii, precizate la capitolul 11 al prezentei autorizatii.

Nota:
a) Lunar, pana la montarea aparaturii de monitorizare continua, se va efectua un set de analize pentru emisiile punctiforme de amoniac in aer din instalatia de uree ( colector final si coloana de absorbtie ), prin intermediul unui laborator tert acredidat.

b) O data pe an se va efectua un set de masuratori, pentru toate emisiile de poluanti in aer, din surse punctiforme, de catre un laborator tert, acreditat . In acest scop se va elabora de catre SC Amurco SRL un Plan de efectuare a masuratorilor, care va fi supus aprobarii autoritatilor de mediu, cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea lui.

c) Pana la 31.09.2007 se va realiza un audit al sistemului de automonitorizare a emisiilor, de catre un evaluator atestat; concluziile studiului se vor transmite ARPM Bacau, APM Bacau si GNM CJ Bacau pana cel tarziu la 30.10.2007.

d) Frecventa de masurare a emisiilor de poluanti, stabilita in capitolul 14 poate fi revizuita de ARPM Bacau, conform prevederilor legislatiei in vigoare.

14.1.2. Emisii nedirijate (difuze si fugitive)
Se vor lua toate masurile pentru reducerea la minim a emisiilor nedirijate, astfel incat impactul activitatii asupra personalului muncitor si a populatiei din zona invecinata sa fie minim.
Se vor monitoriza noxele la locurile de munca, conform prevederilor legislatiei specifice de protectie a muncii.

14.1.3. Se vor informa autoritatile de mediu despre orice pornire sau oprire a instalatiilor, conform capitolului 15-Raportari al prezentei autorizatii.

14.2. APA
14.2.1. Monitorizarea apelor uzate evacuate este obligatia operatorului si se realizeaza astfel:
a) Monitorizarea cantitativa a apelor uzate evacuate in emisarul natural se face cu aparat de masura a debitelor de apa in canale deschise dotat cu inregistrator.
b) Monitorizarea calitativa a apelor tehnologice se va realizeaza conform tabelului urmator:

Categoria de apa monitorizata Loc prelevare probe de apa Parametrii analizati Frecventa Cine efectueaza prelevarea si analiza Metode de prelevare si analiza
Apa bruta Camin de distributie apa de alimentare(obiectiv 703) pH, materii in suspensie, amoniu, uree, azotati, azotiti, de 3 ori/zi Laboratorul operatorului Conform standardelor in vigoare
Apa uzata evacuata in emisar (rau Bistrita) Canalul deschis de evacuare a apei in rau (la cca.800 m sud-est de amplasament) pH, suspensii, fluoruri, fier total, CCOCr, cloruri, calciu, magneziu, amoniu, uree, azotati, azotiti, fosfor, uleiuri. de 3 ori/zi Laboratorul operatorului Conform prevederilor HG 188/2002, modificata prin HG352/2005

Conform prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor, titularul are urmatoarele obligatii:
o Laboratorul titularului se va intercalibra cu laboratorul DA Siret Bacau, in ceea ce priveste metodele de analiza, pregatirea probelor, stabilirea nivelului maxim de erori admisibile, modul de recoltare-conservare-transport-pastrare a probelor.
NOTA:
-Se va tine evidenta lunara a consumului de apa si a consumurilor specifice pe unitatea de produs;
-se vor lua masuri de utilizare eficienta a resursei de apa si incadrare a consumurilor specifice in valorile recomandate BAT.

c) Monitorizarea calitativa a apelor menajere evacuate in canalizarea municipala se face de catre RAGC Bacau o data pe luna .

14.2.2. Monitorizarea calitatii apei subterane
Calitatea apei freatice se va monitoriza prin analize efectuate in laboratorul propriu.
Are ca scop:
- urmarirea evolutiei calitatii apei freatice fata de valorile inregistrate in Raportul de amplasament, considerate valori de referinta;
- compararea cu valorile maxim admise prin Legea nr.458/2002, cu modificarile ulterioare,
Monitorizarea se va realiza conform tabelului nr.14.2.2.
Tabelul nr.14.2.2.
Nr.crt. indicator Locul prelevarii probei frecventa Metoda de analiza
1. pH Foraje de observatie:*-F1-F2- F3- F4 -Semestrial si- la solicitarea autoritatilor de mediu sau autoritatilor de gospodarire ape Conform metodologiei prevazute in Legea nr.458/2002, cu modificarile ulterioare.
2. CCOMn
3. azot amoniacal
4. sulfati

* NOTA: forajele sunt aplasate dupa cum urmeaza:
F1 amplasat in zona Tancului de amoniac
F2 amplasat in zona centralei termoelectrice
F3 amplasat in zona turnurilor de racire apa recirculata pentru instalaia amoniac
F4 amplasat in zona bazinelor de retentie finala 728
Punctele de prelevare probe (foraje de observatie) vor fi marcate cu placute indicatoare, iar starea lor va fi intretinuta corespunzator, in vederea preluarii probelor de apa subterana.

14.2.3. Deseuri
• Evidenta gestiunii deseurilor se va tine lunar, pe categorii, conform prevederilor HG nr.856/2002;
• inregistrarile vor fi pastrate pentru verificare de catre autoritatile de mediu;
• transportul deseurilor se va realiza cu respectarea legislatiei specifice privin transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei;
Se va tine evidenta contractelor si a operatiunilor efectuate pentru valorificarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitate.
Deseurile vor fi transportate de pe amplasament in conditii de siguranta pentru mediu, pe trasee bine stabilite, in conformitate cu legislatia specifica.

Operatorul va institui un registru pentru managementul deseurilor de pe amplasament, care va contine minim urmatoarele date:
- evidenta gestiunii (generare, stocare, valorificare/eliminare),
- contracte si operatiuni efectuate cu terti privind gestionarea deseurilor, documente privind preluarea si transportul deseurilor,
- raportari efectuate catre autoritatile de mediu privind gestionarea deseurilor (periodice sau singulare),
- masuri stabilite de autoritatile de inspectie si control si modul de realizare.

14.2.4. Zgomot
Monitorizarea zgomotului nu se impune, intrucat obiectivul este amplasat in zona industriala, in vecinatatea unor rute importante de transport auto si CF.
Se vor face masuratori de zgomot daca apar reclamatii sau in alte cazuri, la solicitarea autoritatilor de mediu sau de sanatate publica .

14.3. Inregistrarea rezultatelor automonitorizarii
Se va face in registre special constituite , cu pagini numerotate si vizate pentru neschimbare, care vor fi puse la dispozitia autoritatilor de mediu, pentru verificarea conformarii.
Se vor respecta urmatoarele formate:
a) pentru variabilele de proces – conform inregistrarilor si procedurilor existente, care vor cuprinde rubrici speciale pentru inregistrarea disfunctionalitatilor aparute in instalatii, avariilor si altor situatii deosebite;
b)monitorizarea emisiilor dirijate in aer (prin masurare)

Punct de recoltare/instalatie Data si ora recoltariiIncepere/terminare Capacitate de functionare a instalatiei Noxe Valoarea calculata a emisiilor in conditii de referinta Parametrii auxiliari
tip Valoare masurata Debitul de gaze evacuate Temperatura gazelor evacuate %O2
Tabelul se va adapta in functie de instalatie si de cerintele paragrafului 14.1.1.
Pentru calcularea emisiilor din instalatia de uree, se va realiza o rubrica speciala in registrul de evidenta a functionarii instalatiei, care va cuprinde rezultatele calculate ale emisiilor, corelate cu inregistrarile calculatorului de proces.

c)monitorizarea emisiilor (in conditii anormale de functionare)
Se vor consemna suplimentar fata de punctul b) conditiile anormale aparute, data si ora, pierderile de substante, masurile luate.

d) monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate in emisarul natural

data Punctul de prelevare Parametru analizat Valoare limita admisa Valoare realizata Conditii de functionare a instalatiilor, alte observatii

e) monitorizarea calitatii apei subterane

data Punctul de prelevare Parametru analizat Valoare limita admisa Valoare realizata Valoare de referinta, conform BM

Tabelele vor fi completate si cu alte date pe care operatorul le considera relevante pentru functionarea instalatiilor, evidentierea emisiilor si a impactului activitatii asupra mediului.

Alte obligatii privind monitorizarea:
- Monitorizarea emisiilor, inregistrarea si raportarea acestora, asa cum sunt prevazute in autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate numai cu acordul scris al ARPM Bacau;
- Titularul autorizatiei va asigura accesul permanent si in conditii de siguranta a autoritatilor de mediu la punctele de prelevare si monitorizare;
- Datele inregistrate privind monitorizarea vor fi puse la dispozitia autoritatilor de mediu.

15. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
15.1. Raporatri periodice catre autoritatile de mediu

Nr.Crt. Tip raport Frecventa raportarii Autoritatea de mediu catre care se face raportarea Data depunerii raportului
1. Raport privind monitorizarea emisiilor -pentru emisii in aer: zilnic – emisii amoniacsemestrial – celelalte emisii;-pentru emisii in apa-lunar APM BacauGNM CJ Bacau -Data efectuarii analizelor, pentru masuratori discontinui - lunar, pentru masuratori in regim continuu
- pentru emisii in aer si apa ARPM Bacau -lunar- se includ in RAM
-anual, pentru monitorizarea calitatii apei freatice ARPM Bacau - la depunerea RAM
Gestionarea deseurilor -anual si la solicitare APM Bacau In formatul si la data solicitata de APM
- anual ARPM Bacau ca parte a RAM
GNM CJ Bacau Conform solicitarii
2. Raport privind realizarea masurilor din Planul de actiuni - trimestrial- la finalizarea masurii APM BacauARPM BacauGNM CJ Bacau -pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii trim.-In termen maxim de zece zile de la finalizarea masurii
ARPM Bacau Ca parte a Raportului anual de mediu
3. Inventarul emisiilor pentru Registrul EPER -anual APM Bacau La termenul stabilit de APM
ARPM Bacau Ca parte a Raportului anual de mediu
4. Raportul anual de mediu* (RAM) Anual ARPM BacauGNM CJ Bacau Pana la 1 februarie a fiecarui an, pentru anul precedent.
5. Alte raportari periodice Conform solicitarilor -APM Bacau-GNM –Comisariatul Judetean Bacau
Nota: orice alte raportari, solicitate de autoritatile de mediu, vor fi efectuate in forma si cu frecvanta impusa.

15.2. Raportari singulare, instiintari

Nr.Crt. Tipul raport Data depunerii Autoritatea de mediu la care se depune documentul Observatii
1. Notificare privind opririle si pornirile planificate ale instalatiilor Cu 48 de ore inainte de oprirea/pornirea instalatiei APM BacauARPM BacauGNM CJ Bacau
2. Notificare privind opririle in caz de poluari accidentale In cel mai scurt timp de la producere, dar nu mai mult de o ora-telefonic si in scris APM BacauGNM CJ BacauARPM Bacau Se includ si in Raportul anual de mediu
3. Notificarea incidentelor si avariilor aparute in functionarea sau exploatarea instalatiilor In cel mai scurt timp de la producere, dar nu mai mult de o ora-telefonic si in scris. APM BacauGNM CJ BacauARPM Bacau Se includ si in Raportul anual de mediu
3. Reclamatii, sesizari Ori de cate ori apar ARPM BacauAPM BacauGNM CJ Bacau Se includ si in Raportul anual de mediu
4. Alte date, informatii solicitate Conform solicitatii autoritatii de mediu Dupa caz
5. Notificarea schimbarii datelor de identificare a titularului activitatii Ori de cate ori apar APM BacauARPM BacauGNM CJ Bacau
6 In caz de poluare accidentala La aparitia fenomenului, dar nu mai mult de o ora-telefonic si in scris APM BacauARPM BacauGNM-CJ Bacau Se includ si in Raportul anual de mediu
7. Notificarea schimbarii datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu, inclusiv a celorlalte autorizatii detinute Ori de cate ori apar APM BacauARPM Bacau

* RAPORTUL ANUAL DE MEDIU
Este un document sintetic, ce trebuie sa cuprinda toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
- datele de identificare a titularului activitatii,
- date privind desfasurarea activitatii in conditii normale, disfunctionalitati, incidente, accidente,
- utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare, apei – consumuri specifice,
- utilizarea eficienta a energiei,
- modul de gestionare a deseurilor,
- realizarea masurilor din planul de revizii si intretinere a instalatiilor,
- impactul activitatii asupra mediului, automonitorizare, evolutia calitatii factorilor de mediu fata de momentul de referinta;
- modul de realizare a masurilor din Planul de actiuni,
- costuri de mediu,
- reclamatii, sesizari, mod de rezolvare a problemelor sesizate;
- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare,
- modul de respectare a obligatiilor impuse prim autorizatia integrata de mediu.

Tipul si frecventa raportarilor, asa cum sunt prevazute in acest capitol, pot fi modificate cu acordul scris al ARPM Bacau.16. EVIDENTE
- Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze:
· datele privind desfasurarea activitatii: ore de functionare, opriri planificate si accidentale, revizii si reparatii, verificari, inspectii si controale;
· date privind intrarile si iesirile: materii prime, materiale auxiliare, utilitati, produse finite, deseuri (cantitati anuale, consumuri specifice realizate, comparatie cu valorile BREF/BAT),
· toate procedurile scrise, detinute de operator;
· prelevarile, analizele, masuratorile efectuate conform capitolului Monitorizare; se vor atasa evidentelor toate buletinele de analiza eliberate de laboratoarele care au efectuat analizele;
· incidentele care afecteaza exploatarea normala a instalatiilor si activitatii, ce pot crea risc pentru mediu;
· reclamatiile de mediu, conform precizarilor din autorizatie.
- Registrele de evidente vor fi certificate de catre managerul desemnat de operator.
- Registrele si celelalte evidente vor fi disponibile pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre APM Bacau, ARPM Bacau sau Garda de Mediu si vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de minim 5 ani.

- Se va mentine la punctul de lucru un dosar de informare publica, care sa fie disponibil publicului interesat, la cerere. Dosarul va cuprinde cel putin :
- solicitarea de autorizare
- autorizatia integrata de mediu
- rezultatele automonitorizarii
- raportarea anuala privind aspectele de mediu
- raportul de securitate.
Titularul activitatii va mentine pe amplasament un exemplar al tuturor documentelor relevante privind desfasurarea activitatii, precum si al:
- raportarilor transmise autoritatilor de mediu
- proceselor verbale de control pe linie de mediu
- corespondentei cu autoritatile de mediu.

17. OBLIGATIILE OPERATORULUI INSTALATIEI
- sa respecte conditiile din autorizatia integrata de mediu in desfasurarea activitatii,
- sa realizeze masurile din Planul de actiuni, la termenele stabilite, in baza actelor de reglementare stabilite de legislatia de mediu in vigoare;
- sa inregistreze costurile si lucrarile efectuate, sa informeze autoritatile de mediu despre finalizarea masurilor;
- sa informeze cu regularitate autoritatea pentru protectia mediului despre rezultatele automonitorizarii emisiilor din instalatie si, in termenul cel mai scurt, maxim o ora, despre orice incident sau accident care afecteaza mediul, conform prevederilor autorizatiei;
- sa informeze trimestrial publicul, prin mass-media si prin alte metode, despre activitatea desfasurata, rezultatele automonitorizarii, stadiul realizarii masurilor din Planul de actiuni, alte masuri intreprinse pentru protectia mediului;
- sa asiste persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punand la dispozitia acestora evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si sa asigure controlul activitatilor al caror operator este, precum si prelevarea de probe;
- sa asigure accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau zonele aferente acestora;
- sa realizeze in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control;
- sa informeze ARPM Bacau si APM Bacau despre orice modificari planificate in exploatarea instalatiei; in aceasta situatie ARPM Bacau revizuieste autorizatia integrata de mediu sau conditiile din aceasta, dupa caz;
- sa informeze ARPM Bacau despre orice modificare substantiala planificata in instalatie si sa solicite autorizatie integrata de mediu pentru acele parti din instalatie susceptibile de a fi modificate.

Conform prevederilor OUG nr.195/2005 aprobata prin Legea 265/2006 privind protectia mediului, este obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu in cazul in care titularul activitatii urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare, urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii.

18. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI
18.1. La incetarea temporara a activitatii
Se vor lua toate masurile pentru evitarea oricaror riscuri de poluare a mediului. Se vor aplica masuri imediate pentru:
- golirea instalatiilor, traseelor,
- asigurarea stocarii in conditii de maxima siguranta a substantelor existente pe stoc, in rezervoare, depozite de materii prime, produse finite;
- asigurarea utilitatilor, in special energie electrica;
- asigurarea pazei obiectivului.
Tancul de amoniac este obiectivul principal pentru care se vor asigura toate conditiile de functionare normala, asigurandu-se utilitati, personal, monitorizare permanente.

18.2. La incetarea activitatii si inchiderea instalatiei
Se vor lua toate masurile pentru evitarea oricaror riscuri de poluare a mediului. Se vor aplica masuri imediate pentru:
- golirea instalatiilor, rezervoarelor, conductelor, altor incinte, in conditii de siguranta,
- spalarea, denocivizarea, curatarea instalatiilor, rezervoarelor, conductelor si canalizarilor;
- epurarea si evacuarea controlata a apelor uzate rezultate in urma operatiilor de spalare;
- lichidarea stocurilor de substante chimice si alte materiale existente pe amplasament;
- asigurarea pazei obiectivului;
- deconectarea instalatiilor de la retelele de utilitati (gaze, energie), dupa caz;
- intocmirea bilanturilor de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea activitatii si solicitarea avizului de mediu, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
- obtinerea acordului de mediu pentru dezafectarea instalatiilor si ecologizarea amplasamentului si aplicarea masurilor impuse prin acord pe percursul dezafectarii;
Se va solicita autoritatilor de mediu aviz de mediu pentru incetarea activitatii, conform prevederilor OUG 195/2005, aprobata prin Legea 265/2006.

18.3. Managementul reziduurilor
La incetarea activitatii si inchiderea instalatiilor de vor avea in vedere:
- Inventarierea deseurilor existente pe amplasament si eliminarea acestora, conform prevederilor legislatiei specifice in vigoare;
- Efectuarea operatiilor de dezafectare a instalatiilor prin procedee care nu pun in pericol sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, eliminarea deseurilor rezultate in mod controlat, conform Planului de inchidere a instalatiei.

La incetarea definitiva a activitatii se va prezenta la ARPM Bacau Planul de inchidere a instalatiilor; acesta va cuprinde masurile concrete care se vor aplica la inchiderea instalatiilor, care sa demonstreze ca operatorul este capabil sa inceteze in siguranta activitatea.

19. REVIZUIREA AUTORIZATIEI
Conform Ordinului 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat prin Ordinul 1158/2005, revizuirea autorizatiei integrate este obligatorie in toate situatiile in care:
a) necesitatea revizuirii valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;
b) schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor, precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile, care permit o reducere semnificativa a emisiilor;
c) siguranta exploatarii si a desfasurarii proceselor sau activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management,
d) rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare;
e) emiterea unor noi reglementari legale.
ARPM Bacau evalueaza periodic conditiile din autorizatia integrata si, acolo unde este necesar, le revizuieste.

20. PLAN DE ACTIUNI

Conform OUG nr.152/2005, anexa 5, aprobata prin Legea nr.84/2006, instalatia de fabricare uree beneficiaza de perioada de tranzitie pentru realizarea masurilor de conformare cu prevederile legislatiei in vigoare privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.
Nrcrt Actiunea / masura Lucrari necesare Valoare estimataEuro Termen de realizare Efectul masurii
1. INSTALATIA DE UREE
1.1 Recuperarea emisiilor de amoniac din colectorul final prin modificarea sistemului de pornirea fabricii de uree - achizitionare materiale- modificare trasee pompe de amoniac- modificare traseu intrare CO2 in striper 80 000 31.12.2007 Reducerea emisiilor de amoniac in aer, la pornirea fabricii, cu cca.75%, respectiv de la 1014 kg/h la 254 kg/h
1.2 Montarea absorberului atmosferic -achizitionare echipamente- montaj 295 000 31.12. 2007 Reducerea emisiilor de amoniac in aer, de la colectorul final, cu cca.20%
1.3. Modernizarea fazei de Desorbtie – Hidroliza* Intocmire proiect de executie si proiect de montaj utilaj C704 14 000 30.05.2007 Incadrarea in valorile de emisie recomandate BAT a poluantilor emisi in aer pentru fabrici de uree existente:-emisii de NH3 in aer din surse punctiforme dirijate (coloana de absorbtie si colector final): max.30 kg/h, 0,75 kg/t ureeIncadrarea poluantilor specifici (ion amoniu) din efluentul final in prevederile HG 352/2005
Intocmire proiect de modificare hidrolizor C703, pentru montare talere Ureea Casale 2 000 30.05.2007
Achizitie materiale pentru utilaj C704 90 000 30.06.2007
Intocmire proiect schimbator E751 3 000 31.08.2007
Intocmire proiect de modificare C702 2 000 30.09.2007
Executie utilaj C704 10 000 31.10.2007
Intocmire proiect de izometrii de legatura C702, C703, E751 3 000 31.12.2007
Intocmire proiect de fundatii V704, P751A/R, E752, E707, E708 2 000 31.12.2007
Achizitie materiale pentru C702 25 000 31.12.2007
Achizitie din import: schimbatoare E707, E752 179 000 31.12.2007
Intocmire proiect de executie rezervor V704 10 000 31.01.2008
Executie C703 10 000 31.01.2008
Achizitie din import pompe P751 A/R 35 000 31.01.2008
Achizitie materiale pentru E751 150 000 31.03.2008
Intocmire proiect automatizari si alegerea echipamentului 5 000 31.03.2008
Executie C702 10 000 31.03.2008
Executie V704 15 000 31.03.2008
Achizitie materiale pentru V704 25 000 31.05.2008
Executie E751 50 000 30.06.2008
Executie fundatii pentru V704, P751, E752, E708, 25 000 30.06.2008
Achizitie conducte, fitinguri, armaturi pentru izometriile de legatura 50 000 30.06.2008
Achizitie echipament de automatizare 75 000 30.10.2008
Montaj utilaje, trasee, pompe, schimbatoare 25 000 30.06.2009
Executie spalari mecanice si probe de presiune 5 000 31.08.2009
Racordarea utilajelor la instalatia existenta 15 000 31.10.2009
Probe tehnologice 15 000 31.12.2009
Achizitie, montare si punere in functiune a aparaturii de monitorizare on-line a emisiilor de amoniac in aer, la instalatie . 150 000 31.08.2008 , la revizia generala anuala
2.INSTALATIA DE DEMINERALIZARE APE
2.1. Reabilitarea sistemului de neutralizare ape uzate rezultate din instalatie - reabilitare bazine de neutralizare ape uzate (32/ 1,2)- refacerea sistemului de evacuare ape uzate din instalatie 108 000 31.12.2008 Protectia calitatii solului si apei subterane, prin eliminarea potentialelor pierderi de ape uzate.
2.2. Reabilitarea rampei de descarcare lesie de soda - refacerea basei colectoare si a canalului aferent 77 000 31.12.2008 Protectia calitatii solului si apei subterane, prin eliminarea potentialelor pierderi de lesie de soda
3. ATELIERUL HIDRO
3.1. Modernizarea turnurilor de racire apa recirculata pentru instalatia de Amoniac -achizitionare echipamente-demontare echipament existent-montaj echipament tehnologic nou 423 120 31.12.2009 -reducerea consumului de energie cu cca 15%-reducerea consumului de apa cu cca 5%
4. ALTE MASURI
4.1. Montare sisteme automate de control al arderii la cazanele de producere abur si sistem de masurare continua a emisiilor de NOx 200 000 31.12.2008 Reducerea emisiilor de poluanti emisi in aer de la arderea combustibililor in CET prin:-optimizarea arderii;-monitorizarea continua al emisiilor
4.2. Dotarea laboratoarelor cu aparatura pentru monitorizarea emisiilor:- sonometru- pH-metru-sistem de determinare suspensii in apa-aparat determinare pulberi-analizor gaze de ardere - cerere si analiza oferte-achizitionare aparatura, montare, calibrare. 150 000 31.12. 2008
4.3. Proiectarea si implementarea sistemului de management de mediu -elaborare documente-implementare si certificare 30 000 31.12. 200731.12. 2008 Respectarea recomandarilor BAT privind managementul instalatiilor IPPC
* Legenda;
C 702 -coloana de desorbtie I in faza desorbtie-hidroliza
C 703 -hidrolizor
C 704 - coloana de desorbtie II in faza desorbtie-hidroliza
E 751 - condensator cu reflux
E 752 - schimbator de caldura dupa coloana de desorbtie I
E 707 - schimbator de caldura
E 708 – racitor de apa uzata
P751A/R – pompa solutie carbamat
V 704 – vas stocare ape uzate in faza desorbtie-hidroliza

Operatorul este obligat sa realizeze masurile din prezentul Plan de actiuni la termenele stabilite, astfel incat la data de 31.12.2009 instalatia sa fie conforma cu normele de protectie a mediului in vigoare.
Valorile emisiilor de amoniac masurate pina la 31.12.2009 cand instalatia se va conforma d.p.d.v. al protectiei mediului, sunt cele existente la data emiterii autorizatiei de mediu, diminuate esalonat procentual, conform masurilor realizate din planul de actiune .
Realizarea masurilor va fi demonstrata prin documente, iar receptia lucrarilor se va face de comisia de receptie, in prezenta autoritatilor de mediu si va fi consemnata prin proces-verbal.22. DISPOZITII FINALE
La expirarea termenului de valabilitate a prezentei autorizatii:
- Operatorul va demonstra, prin masuratori si studii efectuate de laboratoare terte, acreditate, ca dupa realizarea masurilor din Planul de actiuni emisiile din instalatia IPPC se incadreaza in prevederile BAT, iar nivelul emisiilor garanteaza incadrarea concentratiei de amoniac in valorile stabilite de legislatia in vigoare, pentru zone protejate.

In evaluarea instalatiei de uree s-au luat in considerare urmatoarele documente:
- Best Available Techniques for Pollution Prevention and Control in the European Fertilizer Industry, editia 2000, European Fertilizer Manufacturers’ Association.

Conform art. 19 al OUG 152/2005, aprobata prin Legea 84/2006, nerespectarea termenelor si masurilor cuprinse in planul de actiuni atrage suspendarea autorizatiei integrate de mediu in conditiile prevazute de legislatia in vigoare .

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau si Agentia pentru Protectia Mediului Bacau.

Titularul activitatii va solicita ARPM Bacau reautorizarea pe linie de mediu cu minim 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al prezentei autorizatii.

21. GLOSAR DE TERMENI
IPPC - Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii
BAT - Cele Mai Bune Tehnici Disponibile
EPER - Registrul European al Emisiilor Poluante
CAEN - Nomenclatorul Activitatilor Comerciale
NOSE-P - Calsificarea Eurostat a Surselor de poluare
SNAP - Nomenclatorul Inventarului Emisiilor
VLE - Valori Limita de Emisie
SMM - Sistem de management de mediu
SMC - sistem de management al calitatii
RS - raport de securitate
PUI - plan de urgenta interna
PUE - plan de urgenta externa
ARPM - Agentia Regionala pentru Protectia Mediului
APM - Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului
GNM-CJ - Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Judetean
BREF - Ghidul privind cele mai bune tehnici disponibile.


Sef Serviciu Autorizare si controlul Conformarii
Ing. Mihaela Munteanu

Compartiment Juridic si Contencios Intocmit,
Jr. Elena Mosnegutu Ing. Carmen Jalba

No comments: